Statut Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Wewnątrzszkolne Ocenianie

Regulamin wycieczek

UWAGA! - aby otworzyć plik w formacie .pdf należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.