Akcja Światełko

"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim"

Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę zniczy, które zostaną zapalone 1 listopada na zapomnianych grobach. Znicze można przynosić do dnia 30 października do sali nr 118.