Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

Olimpus – język angielski – sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjum. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki.

Najlepszy wynik w szkole w tegorocznym Olimpusie uzyskała Weronika Jarema zdobywając Dyplom Laureata. Gratulujemy.