Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły z sukcesami brali udział w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym.

Celem konkursów jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Są to działania nastawione między innymi na:

 • pobudzanie aktywności umysłowej, wyobraźni, fantazji;
 • motywowanie do wykorzystania swoich zainteresowań i uzdolnień w dalszej pracy;
 • przyzwyczajanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy.
Laureaci Olimpiady Wiedzy Archimedes.Plus Polonica.Plus /sesja zimowa/
 • Zofia Warmbier
 • Lena Kubik
 • Kesja Jordan
 • Maja Celoch
 • Katarzyna Bęgowska
 • Hubert Mikus
 • Wiktoria Warzych
Laureaci Olimpiady Wiedzy Archimedes.Plus Polonica.Plus /sesja wiosenna/
 • Kesja Jordan
 • Jakub Zieliński
 • Zofia Warbier
 • Martyna Malinowska
 • Lena Mamzer
 • Julia Majek
 • Nikola Kusio
 • Lena Kubik
 • Natalia Chruslicka
 • Wojciech Leszczyński

Laureatką 2. miejsca Powiatowego Konkursu Recytatorskiego została Zofia Warmbier, która reprezentowała naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.

Laureatką 2. miejsca III Wielkiego Kamieńskiego Dyktanda została Julia Bysiak.