Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to chwila, w której uwaga wszystkich dorosłych kierowana jest na dzieci i ich prawa.
W związku z tym, że mamy obecnie pewne ograniczenia związane z Covid-19 ten wyjątkowy dzień obchodziliśmy przez cały tydzień, tj. od 19 listopada do 26 listopada, jako TYDZIEŃ Z PRAWAMI DZIECKA, tak aby wszyscy uczniowie mieli szansę przypomnieć sobie poważne przesłanie płynące z idei Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim zgłosiła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

W ramach Tygodnia z Prawami Dziecka odbyły się:

 1. Zajęcia w klasach I-III z pedagogiem szkolnym, podczas których dzieci miały możliwość usłyszeć o dokumencie, w którym znajduje się spis ich praw, dowiedzieć się ile państw na świecie zobowiązało się dbać o prawa najmłodszych, porozmawiać na temat konkretnych praw i ich znaczenia. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na ten temat, posłuchali piosenek, a także obejrzeli bajkę „O królewnie, która zniosła wszystkie prawa". Przeprowadzono dyskusję na temat znaczenia prawa w ogóle.
 2. Lekcje wychowawcze w klasach IV-VIII, podczas których wykorzystano materiały udostępnione przez UNICEF, ale też inne znalezione w sieci, np. prezentacje multimedialne, filmiki z YouTube, piosenki o prawach dziecka, interaktywny quiz.
 3. Dodatkowo w klasie 2 b czytano i omawiano opowiadanie edukacyjne pt. "Prawa dziecka" z cyklu "Bezpieczne dziecko" oraz broszurę "Porozmawiajmy". Odbyła się dyskusja na temat praw dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi.
 4. Podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, jak również rewalidacji oraz zajęć rozwijających umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne w klasach drugich poruszano tematy związane z prawami dziecka. Dzieciaki oglądały prezentację, zapoznawały się z dokumentem zawierającym prawa dziecka, wypełniały zeszyt zawierający pytania problemowe dołączony do prezentacji. Dzieci młodsze bawiły się loteryjkami obrazkowymi i zdjęciami przedstawiającymi różne sytuacje społeczne określające i mówiące o prawach dzieci. Próbowały dopasować zdjęcie do określonego prawa, rysowały prawa najważniejsze dla nich. Podczas dyskusji zastanawiały się czym różni się prawo dziecka do czegoś, od jego zachcianek. Do dużego słoja starsze dzieciaki wrzucały na kolorowych karteczkach  zapisane wyobrażenia, swoje przekonania o tym jakie posiadają prawa. Zastanawiały się czy są prawa ważne i ważniejsze. Młodsze dzieci malowały Superbohatera, Strażnika Praw Dzieci i określały jakie posiada on moce oraz w sytuacjach łamania jakich praw będą one pomocne. Odbyła się również zabawa ruchowa pozwalającą zapamiętać podstawowe prawa najmłodszych.
 5. 19 listopada niektórzy uczniowie ubrali się na niebiesko (akcent niebieski), jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.
 6. Na tablicach w salach lekcyjnych lub na korytarzach szkolnych umieszczono informacje związane z prawami dziecka i Konwencją, plakaty, rysunki dzieci, balony w kolorze niebieskim.
 7. Uczniowie klas I-III otrzymali zakładkę do książki z Prawami Dziecka oraz Gazetkę Pedagoga Szkolnego pod tym samym tytułem, w której omówiono przysługujące im prawa.
 8. Uczniowie klasy 2 c dodatkowo uczestniczyli w konkursie plastycznym pod tytułem „Dziecka prawa".
  Wyniki:
  • I miejsce: Julian Wojciechowski, Bartosz Włodarczyk
  • II miejsce: Mikołaj Kozubowski, Lena Kondrat
  • III miejsce: Nikodem Walczak, Alan Jakubcewicz
 9. Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie poetyckim pod tytułem „Dziecka prawa – ważna sprawa".
  Wyniki:
  • I miejsce: Tosia Kubik, kl. 1a
  • I miejsce: Wojciech Szymczyk, kl. 2b
  • I miejsce: Bianka Barwińska, kl. 3b

Katarzyna Pycka – pedagog szkolny

 

{gallery}icons/pedagog/szkolny_konkurs_poetycki{/gallery}