Realizacja projektu "Zdrowo jemy i w zawodach sportowych udział bierzemy"

15 czerwca br. uczniowie klas 1-3 wzięli udział w zawodach sportowych organizowanych w ramach projektu "Zdrowo jemy i w zawodach sportowych udział bierzemy". Na początku zawodów wszyscy przystąpili do rozgrzewki poprowadzonej przez Panią Mariolę Wronkiewicz. Następnie dzieci rozpoczęły rywalizację międzyklasową. Z ogromnym zaangażowaniem przystępowały do wszystkich zadań przygotowanych przez Panią Wiesławę Krawiec oraz Pana Łukasza Stachyrę. Po zakończeniu zawodów dyrektor szkoły Pani Renata Jarczak wręczyła każdemu uczestnikowi ekoworek na strój sportowy lub buty, w którym znajdowały się woda, baton energetyczny oraz owoce.
Sądzimy, że pokazywanie dzieciom i młodzieży, że czas wolny można spędzać zupełnie inaczej, niż przed telewizorem czy komputerem korzystnie wpłynie na ich rozwój. W przyszłości chętniej będą aktywnie organizować sobie swój wolny czas wspólnie z rówieśnikami i innymi znajomymi. Uczestnictwo w projekcie pozytywnie wpłynęło na kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
Projekt "Zdrowo jemy i w zawodach sportowych udział bierzemy" realizowany jest w ramach programu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023.