Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Ministerstwo Edukacji i Nauki - Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - informacje dla szkół i placówek

Organizacja szczepień

Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych oraz w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych.
Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty...

Terapia integracji sensorycznej

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole organizowane będą zajęcia specjalistyczne z Terapii Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci, u których stwierdza się zaburzenia przetwarzania sensorycznego (zaburzenia SI).

Na terapię integracji sensorycznej trafiają dzieci nadmiernie lub...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się o 1 września 2021 r. o godzinie 9:00.

Uroczyste rozpoczęcie klas pierwszych odbędzie się na świetlicy szkolnej w sali 118 o godzinie 9:00.

Nowi uczniowie wraz z jednym rodzicem proszeni są o zapoznanie się z Procedurą Bezpieczeństwa w warunkach pandemii Sars-Cov-2, obowiązującą od 01 września...

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na rok szkolny 2021/2022.