Duży pomaga Małemu

Akcja pod hasłem „Duży pomaga Małemu” rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 2 we wrześniu 2007r. i trwa nadal. Została ona skierowana do uczniów klas pierwszych. Jej celem była wzmożona opieka nad dziećmi w pierwszym miesiącu ich pobytu w nowej szkole. Zapewnienie pierwszakom pomocy w swobodnym poruszaniu się w nieznanym budynku, odrabianiu lekcji, sprawowanie indywidualnej opieki w czasie twz. długiej przerwy, to podstawowe zadania, przed którymi stanęli wolontariusze-uczniowie klas VI.

O akcji zostali poinformowani rodzice pierwszoklasistów podczas spotkania z wychowawcami po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Wszyscy chętni mogli skorzystać z tej formy pomocy.

Pokazanie pierwszakom podczas pierwszych tygodni w szkole, jak prawidłowo spędzać czas podczas przerw, miało skutkować w przyszłości rozsądnym zachowaniem w czasie między zajęciami.

Uczniowie- wolontariusze pokazywali młodszym kolegom i koleżankom jak spędzać przerwy-spacerując, bawiąc się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole, nie biegając po korytarzach, nie krzycząc.