Szkoła Podstawowa od wielu lat dba o bezpieczeństwo swoich uczniów w szkole. Wpaja dzieciom zasady prawidłowej komunikacji, poszanowania dla inności i drugiego człowieka, uczy jak dbać o własne dobro i bezpieczeństwo.

W ramach"Bezpiecznej Szkoły" przyłącza się do wielu kampanii społecznych i akcji. Poniżej znajduje się lista kilku, które trwają od wielu lat i są nadzorowane przez pedagoga szkolnego.

 • "Duży" pomaga "Małemu"
 • "Spotkania z muzyką"
 • "Ze sportem za pan brat"
 • "Miss i Mister Grzeczności klas I-III"
 • "Superkulturalny Uczeń klas IV-VI"
 • "Dni Życzliwości"

W ramach tych działań wydawana jest "Gazetka Pedagoga Szkolnego". Poruszane są w niej problemy, z którymi na co dzień spotykają się uczniowie. Dzieci są współtwórcami czasopisma. Oto tematyka poruszana na jej łamach:

 • Bądź bezpieczny w drodze do szkoły
 • Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie
 • Ferie zimowe bezpieczne i zdrowie
 • Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo
 • Bezpieczne wakacje-wakacyjne porady
 • Między koleżeństwem a przyjaźnią
 • Odżywiaj się zdrowo i kolorowo
 • Zły dotyk boli całe życie
 • Moje prawa i prawa innych

Bezpieczeństwo to także najbliższe otoczenie dziecka, czyli rodzina. W związku z tym podejmuje się działania wobec rodziców uczniów SP nr 2. Z tego powodu wydawany jest krótki poradnik dla rodziców "Partner" oraz Vademecum Rodziców Pierwszoklasisty.

W "Partnerze" podejmowane są tematy:

 • Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i poza nią.
 • Jak być lepszym rodzicem?
 • Co to znaczy być rodzicem?
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Zanim zainstalujesz dziecku Internet
 • Bez klapsa, czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
 • Skutki głośnego czytania przez dzieci
 • Prawa dziecka
 • Jak nakłonić dziecko do nauki?
 • Telewizja a przemoc
 • Praca wychowawcza rodziców i nauczycieli

W ramach profilaktyki prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, podczas których dzieci poznają zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej.