Dnia 17 stycznia 2014 r. w klasach I-III odbyły się lekcje profilaktyczne dotyczące przypomnienia zasad dbania o higienę osobistą i czystość.
Każde zajęcia rozpoczynała grupa teatralna „Szuflandia” inscenizacją pod tytułem „Duża przerwa”.

Pani pedagog starała się przekonać uczniów, że higiena osobista oraz utrzymywanie czystości w swoim najbliższym otoczeniu to bardzo ważna rzecz. Uczniowie mogli odświeżyć oraz poszerzyć sobie wiedzę na ten temat czytając również przygotowaną specjalnie na tę okazję Gazetkę Pedagoga Szkolnego, w której znajdowały się wiersze poruszające te wiadomości w sposób humorystyczny.

Z czasopisma każde dziecko mogło się dowiedzieć, jak:

  • dbać o higienę osobistą;
  • korzystać ze szkolnej toalety, by pozostawić ją czystą dla innych.