„Miss i Mister Grzeczności klas I-III” „Superkulturalny Uczeń klas IV-VI”

Akcja pod hasłem „Miss i Mister Grzeczności” oraz „Superkulturalny Uczeń” rozpoczęła się w 2007r. i trwa nadal jako comiesięczny konkurs.

Co miesiąc każdy uczeń swojej klasy oddaje głos na kandydatów do w/w tytułów. Wyróżnienie powyższymi tytułami może otrzymać nawet kilka osób z jednej klasy. Podsumowanie konkursu następuje w ostatnim dniu każdego miesiąca. Ostateczną decyzję o otrzymaniu przez dziecko w danej klasie tytułu podejmuje wychowawca po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli. Tytuł nie może być uzależniony od wyników w nauce. Nagrodzony uczeń lub uczniowie otrzymują dyplom podczas porządkowego apelu. Jeśli dany uczeń przez kwartał utrzyma tytuł zostaje wyróżniony podczas obchodów Szkolnego Dnia Życzliwości odznaką, którą może nosić codziennie przypiętą do mundurka, gdy tytuł utrzyma I semestr-nagrodę ufundowaną przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły. W II semestrze następuje wznowienie konkursu. Poniżej znajdują się zasady, którymi kierujemy się podczas wyróżniania ucznia w/w tytułem. Konkurs trwa cały rok.

 1. Kultura osobista
 • na co dzień używa słów: proszę, przepraszam, dziękuję;
 • respektuje klasową umowę-kontrakt;
 • schludnie wygląda (dba o swój wygląd).
 1. Koleżeńskość
 • chętnie pożycza przybory szkolne;
 • pomaga innym w potrzebie;
 • nie wchodzi w konflikty z rówieśnikami.
 1. Zaangażowanie w prace na rzecz klasy
 • często pomaga swojej pani w klasie;
 • dba o czystość i porządek;
 • szanuje własność szkoły.
 1. Zachowanie poza szkołą
 • mówi dzień dobry pracownikom szkoły;
 • nikt nie ma uwag na temat jego zachowania (do szkoły nie dochodzą informacje o nieodpowiednim zachowaniu ucznia).