W dniu 27.09.2016 odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców. Rodzice zostali zapoznani z Planem Pracy Szkoły na rok szkolny 2016/2017, przedstawiono i omówiono wybrane zagadnienia Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. Rodzice wraz z panią dyrektor rozmawiali na temat organizacji różnych imprez i uroczystości szkolnych. W tym dniu odbyły się także wyboru do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017.

Wybrano i zatwierdzono skład Prezydium Rady Rodziców.

 • Przewodniczący - Renata Płotała
 • Zastępca przewodniczącego - Lidia Radtke
 • Skarbnik - Izabela Kowalska
 • Sekretarz - Justyna Tur
 • Członkowie - Tomasz Kostur
 • Elżbieta Chiczewska
 • Marzena Maciejewska
 • Monika Romańczuk

Gratulujemy wybranemu Prezydium i życzymy owocnej i udanej działalności na rzecz społeczności szkolnej.

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim wybrany podczas wyborów w dniu 29.09.2014 r.

 • Przewodnicząca Rady Rodziców – Lidia Radtke
 • Z – ca Przewodniczącej – Monika Romańczuk
 • Sekretarz – Justyna Tur
 • Członek Prezydium – Karolina Bajda
 • Członek Prezydium – Renata Gałka

Wszelkie propozycje, pytania itp. prosimy kierować do Przewodniczącego Rady Rodziców lub do Dyrektora Szkoły pani Elżbiety Słowik.

Osoby wybrane do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na zebraniu Rady Rodziców w dniu 29.09.2014 r. 

 1. Monika Romańczuk – I a
 2. Irmina Pęcak – I b
 3. Justyna Tur – I c
 4. Katarzyna Warzych – I d
 5. Sebastian Wojcieszek – II a
 6. Magdalena Popiołek – II b
 7. Justyna Bysiak – III a
 8. Małgorzata Czerwińska – III b
 9. Kinga Budys – III c
 10. Lidia Radtke – IV a
 11. Renata Gałka – IV b
 12. Karolina Bajda – V a
 13. Marzena Hładun – V b
 14. Beata Jarosik – V c
 15. Alina Aleksandrowicz – VI a
 16. Jadwiga Gawryszewska – VI b
 17. Karina Laskowska – VI c