Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Łobzie

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Łobzie jest placówką, która ma na celu wspomaganie młodzieży (15-18 lat) pochodzącej z różnych środowisk, mającej trudności w systemie edukacyjnym.

Obecnie prowadzony jest nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022:

  1. Szkoła branżowa I stopnia - klasy I, II i III;
  2. Szkoła podstawowa dla dorosłych - klasa VII i...

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kamieniu Pomorskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kamieniu Pomorskim
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Termin składania wniosków:
1 marca - 4 czerwca 2021 r.
Termin badania przydatności:
5 czerwca 2021 r. godz. 10:00 w budynku szkoły.

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!!!

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań...

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie na rok szkolny 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące

  • klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego,
  • klasa policyjna z elementami kryminalistyki i informatyki
  • klasa straży pożarnej – lotniskowa służba ratowniczo - gaśnicza,
  • klasa straży granicznej.