Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie na rok szkolny 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące

  • klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego,
  • klasa policyjna z elementami kryminalistyki i informatyki
  • klasa straży pożarnej – lotniskowa służba ratowniczo - gaśnicza,
  • klasa straży granicznej.