"BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"- spotkanie z Panią Policjantką

Dnia 20 września 2022 r. odbyło się spotkanie z Panią Policjantką - Martą Szymańską. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas I - III uczęszczający do świetlicy szkolnej. Głównym celem spotkania było przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas drogi do szkoły. Zostały przedstawione tematy o podstawowych zagadnieniach bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie byli bardzo zainteresowani przebiegiem prelekcji, chętnie zadawali pytania dotyczące przekazanych treści. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza znajdzie zastosowanie w codziennym pokonywaniu drogi do szkoły. W nagrodę za aktywny udział wszyscy uczniowie otrzymali odblaski.

Nauczyciele świetlicy