Informujemy Rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do świetlicy szkolnej, że jest już dostępny do pobrania:

Wypełnione wnioski od 1.07.2023 można składać w sekretariacie szkoły, a od września również przynosić do świetlicy.

Informujemy, że:

  • Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy szkolnej mają dzieci, których oboje rodzice pracują w godzinach uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem w domu.
  • W przypadku, gdy liczba dzieci uprawnionych do korzystania ze świetlicy przekroczy liczbę oferowanych przez szkołę miejsc, o przyjęciu decydować będzie wiek dziecka (pierwszeństwo mają dzieci młodsze) oraz kolejność (data) złożenia wniosku.
  • Dzieci dowożone do szkoły mają prawo do opieki świetlicowej w czasie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć oraz po ich zakończeniu, do czasu przyjazdu autobusu szkolnego.
  • Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mogą korzystać wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych (kredki, ołówki, długopisy, bloki rysunkowe)
  • W świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie dzieci oczekujące na rodzica/opiekuna, autobus szkolny lub czekające na dodatkowe zajęcia odbywające się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2.