Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45. Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III. Są to wychowankowie stali, przebywający w świetlicy co najmniej trzy dni w tygodniu, pozostałe osoby przebywające w świetlicy to uczniowie oczekujące na autobus szkolny, zajęcia pozalekcyjne. W ramach zajęć świetlicowych zostały przeprowadzone zajęcia w różnych formach: zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczno - techniczne, zabawy integracyjne w grupie, pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, zajęcia umuzykalniające, realizowane są zajęcia z edukacji ekologicznej, zdrowotnej i profilaktycznej, czytelniczej, zajęcia nawiązujące do planu prac szkoły, zajęcia z robotyki. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy. Podjęte przez wychowawców świetlicy działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Uczniowie mieli czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z gier edukacyjno- towarzyskich zgromadzonych w świetlicy. Niestety ze względu na pandemię COVID - 19 wiele zajęć znajdujących się w planie pracy uległo zmodernizowaniu lub w ogóle się nie odbyły.

W pierwszym półroczu w roku szkolnym 2020/2021 udało się zorganizować dla wychowanków świetlicy:

 1. Konkurs plastyczny "Bajkowa jesień"
 2. Akcja Wielkie Czytanie w Świetlicy Czwarta Edycje, październik, listopad. Wychowankowie przez okres 21 dni zbierali punkty za codzienne czytanie w domu, co było potwierdzone podpisem rodzica. Na zakończenie edycji osoby, które zdobyły 21 punktów w określonym terminie, otrzymały dyplom i nagrody. Ze względu na wprowadzenie zdalnego nauczania w klasach I - III, rodzice dostarczali informację o zebranych punktach do nauczycieli świetlicy bądź przynosili wpisy z punktami do szkoły po uprzednim umówieniu spotkania z nauczycielem.
  • Świetlica szkolna zorganizowała zbiórkę fantów na festyn "Przyjaciele dla Nadii" dla uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1 na jej leczenie i rehabilitację.
  • Świąteczna Akcja Pomocy dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie (artykuły
  • spożywcze, artykuły kosmetyczne, odzież, kartki świąteczne dla mieszkańców DPS w Śniatowie i dla każdego pracownika - 140 szt, zorganizowanie paczek - upominków dla każdego mieszkańca DPS - 70 szt).
  • Wykonaliśmy kartki świąteczne w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Serce za Odwagę" dla kombatantów II wojny światowej,
  • Nauczyciele świetlicy wraz z wychowawcą klasy 2b zorganizowali paczki dla ucznia klasy 2 b i ucznia klasy 8b.

Podczas zdalnego nauczania nauczyciele świetlicy pełnili dyżur opiekuńczy w świetlicy i pomogli w przeprowadzeniu w bibliotece szkolnej spisu księgozbioru.

Nauczyciele świetlicy szkolnej w I półroczu brali udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz szkoleniach indywidualnych: Webinar "Twórcze prace ręczne w świątecznym klimacie" - platforma froebel.pl, Kurs internetowy bajkoterapii - platforma EdukaCenter, ukończenie Certyfikatu pilota wycieczek i grup turystycznych, Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Geografii i Biologii - Nauczyciel przedmiotów przyrodniczych w roli przewodnika po świecie (warsztaty), Techniki aktorskie i scenariopisarskie w budowaniu narracji turystycznej i edukacyjnej (warsztaty).

Nauczyciele świetlicy szkolnej współpracowali z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, wymieniali się wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami dotyczącymi pracy z uczniami.

Kamień Pomorski 07.02.2021

Nauczyciele świetlicy szkolnej

Lidia Radtke, Joanna Hamal, Maria Horoszkiewicz - Cioroch