Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim informuje, że w związku z potwierdzeniem zachowań niezgodnych z prawem tj. "Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię" tj. czyn z art. 97 K.W. oraz "Wchodzenie na jezdnie bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejście dla pieszych" tj. czyn z art. 90 K.W. występujących w rejonie ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zostaną przeprowadzone działania mające na celu wyeliminowanie tych zachowań.
Działania te w ramach Planu Priorytetowego będą prowadzone w okresie od 01.02.2020 do 31.07.2020 i będą dążyć do zminimalizowania występujących w tym rejonie wykroczeń oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestnik.ów ruchu drogowego korzystających z wyżej wymienionego rejonu.
Mając na uwadze Wasze Zdrowie i Bezpieczeństwo prosimy o przechodzenie przez jezdnię wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Do pobrania: