Statut Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Wewnątrzszkolne Ocenianie

Regulamin wycieczek

UWAGA! - Plik w formacie .pdf można otworzyć w programie Edge, dla starszych wersji systemu Windows należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.