Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas 2a i 2b realizują jako innowację Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocja", mający na celu wsparcie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci.

Cele ogólne projektu:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych.

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja".
 • Nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, jak również cechami niewidocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie

Projekt składa się z pięciu modułów:

 • I MODUŁ - od 2.09.2020 r. do 11.10.2020 r. – "KREATYWNOŚĆ"- DZIEŃ KROPKI przy współpracy z MiguMig Jowity Łechtańskiej
 • II MODUŁ - od 02.11.2020 r. do 20.12.2020 r. – "WYOBRAŹNIA" przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią
 • III MODUŁ - od 11.01.2021 r. do 14.02.2021 r. – "MOC SŁÓW" przy współpracy z Terapeutycznym ABC
 • IV MODUŁ - od 01.03.2021 r. do 19.04.2021 r. – "EMPATIA" DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY
 • V MODUŁ - od 10.05.2021 r. do 13.06.2021 r. – "OSWAJANIE STRACHU" przy współpracy z Bookarnik.pl

W październiku zrealizowany został MODUŁ I KREATYWNOŚĆ

Było bardzo ciekawie i twórczo. Rozmawialiśmy o emocjach, niepełnosprawności, empatii i szacunku do każdego człowieka. Wiemy jak można pomagać innym, aby świat był radosnym miejscem dla wszystkich ludzi. Stworzyliśmy własny Kącik Emocji. Nauczyliśmy się migać z MiguMig kilku podstawowych zwrotów - dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję. Nagraliśmy filmik i rozkodowaliśmy skrót PJM. Przeczytaliśmy opowiadanie "Blok rysunkowy" oraz książkę "Kropka". Rozmawialiśmy o kreatywności, wierze we własne możliwości i naszych talentach. Obchodziliśmy Dzień Kropki, odkrywaliśmy własne talenty, poznaliśmy i wspólnie stworzyliśmy portret Vashti oraz kropki naszych mocy, dzięki którym powstało klasowe drzewo talentów. Zaprojektowaliśmy też kropki, które ożywiliśmy za pomocą aplikacji Quiver. Bawiliśmy się świetnie!

Joanna Stępień – wychowawca klasy 2b

Izabela Jacewicz – nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 2a