Uwaga Rodzice!

Przypominamy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 oraz art. 40 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo oświatowe, na rodzicach ciąży obowiązek poinformowania szkoły o formie spełniania obowiązku przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat i obowiązku szkolnego dzieci w wieku od 7 do 18-go roku życia w kraju lub za granicą.

Do pobrania: