Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowany w naszej placówce od II półrocza roku szkolnego 2019/2020.

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej.
A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania Dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.
Program jest adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Nauczyciel – realizator programu prowadzi zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

  1.  Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
  2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
  8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.
Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami
Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej uzyskał rekomendacje przyznawane przez zespół składający się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej: Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii - KBPN, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - PARPA, Instytutu Psychiatrii i Neurologii - IPiN oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji - ORE.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie pozytywnaedukacja.pl

apteczka