Starsi czytają młodszym

W listopadzie rozpoczęliśmy w naszej szkole projekt: "Starsi czytają młodszym". Uczennice klasy 8b czytały pierwszakom "Plastusiowy pamiętnik" Marii Kownackiej - pozycję książkową z kanonu lektur szkolnych. Dzieci chętnie słuchały starszych koleżanek i odpowiadały na pytania dotyczące treści utworu. Pod czujnym okiem wychowawczyni z pomocą starszych koleżanek rozwiązywały tematyczne krzyżówki, malowały kolorowanki, wyklejały, lepiły z plasteliny.
Celem akcji było nie tylko propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, ale również integrowanie uczniów klasy 8 z dziećmi młodszymi. Takie działania powinny przypomnieć także o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż czytanie i oglądanie książek. Popieramy działania, które mają walor edukacyjny, jak i wzbudzające tyle pozytywnych wrażeń. Projekt będziemy kontynuować. W drugim półroczu będzie on realizowany nie tylko w klasie 1b, na starsze koleżanki i kolegów czekają już pierwszaki z klasy "a" i "c".

Renata Brząkała – nauczycielka języka polskiego – wychowawczyni klasy 8b.
Joanna Stępień – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej – wychowawczyni klasy 1b.