Terapia integracji sensorycznej

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole organizowane będą zajęcia specjalistyczne z Terapii Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci, u których stwierdza się zaburzenia przetwarzania sensorycznego (zaburzenia SI).

Na terapię integracji sensorycznej trafiają dzieci nadmiernie lub zbyt mało aktywne, mające trudności z koncentracją, z rysowaniem, liczeniem, opóźnionym rozwojem mowy, słabym rozwojem ruchowym, zaburzeniami równowagi, koordynacji. Ponadto problemami słuchowymi i wzrokowymi. Przy zaburzeniach integracji sensorycznej wtórnie pojawiają się także problemy emocjonalne, społeczne, niska samoocena.

  • Podczas terapii integracji sensorycznej odbywa się stymulacja ośrodkowego układu nerwowego. Stosowane ćwiczenia zawsze są dobrane do aktualnych możliwości psychoruchowych dziecka. Podczas terapii nie uczy się wykonywania nowych czynności, lecz poprzez nowe wzorce ruchowe powoduje się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych.
  • Zajęcia w formie zabaw odbywają się w sali, w której na specjalnej konstrukcji zawieszone są przyrządy do ćwiczeń. Sala wyposażona jest w urządzenia do stymulacji systemów: przedsionkowego (równowagi), proprioceptywnego (czucia głębokiego), dotykowego, oraz w pomoce do usprawniania układów: słuchowego, wzrokowego i węchowego.
  • Dziecko ma szansę poprzez wspaniałą zabawę usprawnić własne działanie, lepiej się zorganizować, powiązać to co słyszy z tym co widzi i czuje. Doświadczać świata. Skoordynować różne zmysły.

Niezwykle ważne w terapii są motywacja i zaangażowanie dziecka. Dlatego podczas zajęć terapeuta daje mu możliwość wyboru ćwiczeń i zabaw oraz dąży do tego, by samo inicjowało różnego rodzaju aktywności.

O sukcesie terapii SI mówimy wtedy, kiedy dziecko zaczyna lepiej funkcjonować i przenosi umiejętności zdobywane na sali na codzienne aktywności oraz kiedy zauważają to rodzice, bliscy i nauczyciele dziecka.

Zajęcia będą prowadzone przez terapeutę SI mgr Joannę Janicką