Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

Informacje o zastępstwach za nieobecnych nauczycieli i wszelkich zmianach w planie lekcji związanych z zastępstwami są dostępne w Dzienniku Elektronicznym. Prosimy o logowanie się i sprawdzanie wszystkich zmian.