Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 2

Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim miało miejsce 27 maja 2011r. i było efektem kilkumiesięcznych starań uczniów, rodziców i Rady Pedagogicznej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 9.00 w Katedrze św. Jana Chrzciciela. W tym szczególnym dniu uczestniczyły poczty sztandarowe sąsiednich szkół, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i lokalna społeczność. Główny przebieg uroczystości odbył się na hali widowiskowo-sportowej oraz na terenie szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło poświęcenie sztandaru przez proboszcza Dariusza Żarkowskiego, a następnie przedstawiciele Rady Rodziców przekazali go na ręce pani dyrektor. Sztandar został zaprojektowany przez nauczycielkę, panią Iwonę Warzbińską. Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Awers jest w kolorze niebieskim jak niebo nad Polską, jak błękit mórz i oceanów świata. W środkowej części umieszczone jest koło sterowe, kula ziemska z zaznaczoną trasą wyprawy naszego patrona oraz jego jacht. Wygląd sztandaru nawiązuje do podróży, które są źródłem wiedzy o mieszkańcach Ziemi, o zwyczajach i tradycjach ludzi na całym świecie. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu i Ziemi, symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie należy okazywać mu cześć. Rewers jest biało - czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonania przeszkód i trudności. W celu utrwalenia dla potomności nazwisk, instytucji i firm nastąpiło wbijanie symbolicznych gwoździ przez osoby, które były fundatorami sztandaru:

 1. Pan Bronisław Karpiński - Burmistrz Kamienia Pomorskiego
 2. Pan Andrzej Jędrzejewski - Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego
 3. Pani Bożena Górska - Sekretarz Gminy Kamienia Pomorskiego
 4. Radni Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
 5. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
 6. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2
 7. Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej nr 2
 8. Koło Łowieckie "Jeleń" w Kamieniu Pomorskim
 9. G.EN. Gaz Energia
 10. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kamieniu Pomorskim
 11. Jacht Klub Kamień Pomorski
 12. Rodzinne Ogrody Działkowe w Kamieniu Pomorskim
 13. Uzdrowisko Kamień Pomorski
 14. Państwo Mirosława i Zbigniew Chliszczowie
 15. Pan Andrzej Kurka
 16. Państwo Iwona i Waldemar Pankowie
 17. Pan Marek Zieliński
 18. Panowie Tomasz Chudyk i Witold Pańczak
 19. Państwo Renata i Sławomir Gałkowie
 20. Panowie Zenon i Michał Pytlas
 21. Pani Grażyna Misiak
 22. Pan Przemysław Momot

Wszyscy zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez naszych uczniów. Oprawę muzyczną o tematyce morskiej wykonała orkiestra dęta "Wood and Brass Band" z Domu Kultury w Goleniowie pod kierunkiem pana Krzysztofa Sypienia.