Drużyna pożarnicza 2017/2018

W czerwcu mali strażacy otrzymali od strażaków instruktaż jak udzielać pomocy osobom poszkodowanym w różnych wypadkach. Mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku i wypróbować sprzęt medyczny będący wyposażeniem wozów strażackich.

Drużyna pożarnicza 2012/2013

W piątek 19 października uczniowie z Drużyny Pożarniczej (w ramach prowadzonych zajęć) udali się z opiekunką na teren Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Strażacy przygotowali dla nich zestaw ćwiczeń.

Dzieci musiały najpierw włożyć na plecy aparat powietrzny z butlą oraz hełm, aby podejść do węża z prądownicą i polać wodą. Kręcąc pierścieniem...

Drużyna pożarnicza 2010/2011

To już drugi rok kiedy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 biorą udział w zajęciach na terenie jednostki Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci szkolą się w udzielaniu pomocy. Nauka zawsze odbywa się w formie zabawy i nie zawiera elementów ryzyka jak wchodzenie na drabiny czy praca ciężkim sprzętem. 10 września...

Drużyna pożarnicza 2009/2010

Od czerwca 2009 roku w naszej szkole działa Drużyna Pożarnicza. W skład drużyny wchodzą dzieci z klas II – VI. Opiekunem drużyny jest Maria Kapcewicz. W każdy piątek dzieci z opiekunem udają się na teren Straży Pożarnej gdzie strażacy pod nadzorem zastępcy Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Daniela Kowalińskiego prowadzą z nimi zajęcia - często...