Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

50 lat Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim

szkolna tarcza ze "starej szkoły" szkolna tarcza z "nowej szkoły"

 

Ścieżkami wspomnień

13 maja 2008r.

W roku szkolnym 2007/2008 przypadło pięćdziesiąt lat pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim. Przybliżmy więc jej historię.

Krótka podróż przez historię

Stary budynek szkołyW październiku 1957 roku SP nr 2 otrzymała obiekt przy ul. M. Konopnickiej 19. Nowa Szkoła posiadała 12 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, gabinet lekarsko-dentystyczny, zaplecze kuchenne oraz mieszkanie służbowe, które zajmowali kolejni dyrektorzy. Od 1958 roku zaczął działać sklepik szkolny.

Do szkoły uczęszczało wówczas 432 uczniów. Szkoła liczyła 13 oddziałów, a pracowało w niej 14 nauczycieli.

Początki szkoły miały poważny wpływ na środowisko. Wpływ ten zapewniała aktywnie prowadzona praca z rodzicami i miejscowymi zakładami pracy. Dla uczniów mających trudności w nauce tworzono zespoły korekcyjno-wyrównawcze. Rada Pedagogiczna pracowała również nad aktywizującymi metodami nauczania i wychowania. Powstawały organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań. Z działających organizacji młodzieżowych i dziecięcych najliczniejszą była organizacja harcerska. Pracowały również inne koła, jak: SKS, LOP, LOK, TPPR.

Szkoła mogła również pochwalić się prowadzoną działalnością w zakresie oświaty dla dorosłych. Stanisław Kobierzyński w oparciu o Cech Rzemiosł Różnych w Kamieniu Pomorskim i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zorganizował różnego rodzaju kursy dokształcające w specjalnościach rzemieślniczych. Działalność ta kontynuowana była w latach następnych przez Zbigniewa Mikułę-późniejsze kierownictwo i dyrektora szkoły. Istniała również Szkoła Podstawowa dla pracujących. Organizatorem i jej kierownikiem był Henryk Rogowski.

Na podstawie decyzji Kuratora Szkolnego Szczecińskiego od roku szkolnego 1962/63 przy Szkole Podstawowej nr 2 utworzone zostało Liceum Ogólnokształcące. Okres pobytu liceum ogólnokształcącego w naszej szkole spowodował wielkie obciążenie izb lekcyjnych. Nauka musiała odbywać się na trzy zmiany. By tego uniknąć, ponownie powrócono do budynku przy Placu Katedralnym. Uczyły się tam klasy młodsze. Ostatnim rokiem pobytu liceum przy szkole podstawowej był rok szkolny 1965/66.

W dniu 09 maja 1970 roku- w 25 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem oraz w dowód uznania za pracę dydaktyczno-wychowawczą nadano szkole imię Gen. Karola Świerczewskiego "Waltera", przekazano również sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, społeczeństwo i zakłady pracy Kamienia Pomorskiego.

 

Kierownicy-dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2:

 1. 1957-1958 Jerzy Zwierełło
 2. 1958-1964 Stanisław Kobierzyński
 3. 1964-1966 Jerzy Pokora
 4. 1966-1980 Zygmunt Mikuła
 5. 1980-1985 Halina Hetmanowska
 6. 1985-1991 Teresa Konieczna
 7. 1991-1992 Emilia Solska
 8. 1992-1994 Anna Majewska
 9. 1994-1996 Ewa Saternus
 10. 1996-1998 Antoni Wilczyński
 11. 1998-2001 Ewa Kowalska-Jakubiec
 12. 2001- Elżbieta Słowik

Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2:

 1. Emilia Szumicka
 2. Teresa Konieczna
 3. Ewa Kowalska-Jakubiec
 4. Emilia Solska
 5. Henryka Szadowiak
 6. Janina Krzysztofik
 7. Bogdan Milczarski
 8. Andrzej Jędrzejewski
 9. Elżbieta Słowik
 10. Ewa Saternus
 11. Bożena Sito

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2:

 1. Ambroziak Wacław
 2. Bahrynowski Piotr
 3. Baj Andrzej
 4. Baranow Nadieżda
 5. Baryła Stanisława
 6. Berenda Zbigniew
 7. Bielecka Ilona
 8. Błaszczyk
 9. Bocian – Sankowska Jadwiga
 10. Bondaruk Ewelina
 11. Borkowska-Kołodziejczyk Romana
 12. Brzozowska Barbara
 13. Butlewska Franciszka
 14. Chabecka – Krzysztofik Janina
 15. Chojecka Beata
 16. Cholewiński Tadeusz
 17. Chudzicka-Szpakowska Bożena
 18. Czerko Piotr
 19. Czurak Jerzy
 20. Dąbrowska Mirosława
 21. Dorniak – Martyniak Aleksandra
 22. Dowgiałło Elżbieta
 23. Dryś Bogumiła
 24. Dubanowicz Arletta
 25. Dydycz Jolanta
 26. Florkowska Małgorzata
 27. Głogowska- Bujnowska Krystyna
 28. Golusda Olimpia
 29. Herdzik Danuta
 30. Hetmanowska Halina
 31.  Hyży Józefa
 32. Jankowicz Jadwiga
 33. Jankowska Izabela
 34. Jankowski Henryk
 35. Jarmoszko Stanisław
 36. Jędras Teresa
 37. Jędrzejewska – Kawiecka Anna
 38. Jędrzejewski Andrzej
 39. Kaczmarek Barbara
 40. Kamińska Anna
 41. Kamińska Franciszka
 42. Kania Danuta
 43. Karaśkiewicz Jarzy
 44. Karbowski Mariusz
 45. Klimczak-Konieczna Teresa
 46. Kłodzińska – Pokora Irena
 47. Kobierzyńska Mariola
 48. Kobierzyński Stanisław
 49. Kochanowicz Krystyna
 50. Kołcz Janina
 51. Kołodziejczyk Stefania
 52. Konieczny Eugeniusz
 53. Kordal Adam
 54. Kosiba Jacek
 55. Kościańska Krystna
 56. Kowalska- Jakubiec Ewa
 57. Kozakowski Edward
 58. Kozicki Jan
 59. Krogulec Danuta
 60. Krowicka Beata
 61. Krzyżańska Teresa
 62. Kulica Stanisława
 63. Kupiec-Gliczyńska Ewa
 64. Kurka Maria
 65. Kuszyńska Danuta
 66. Kuszyński Marek
 67. Kwidziński Mirosław
 68. Lada Lidia
 69. Lenc Teresa
 70. Lenkowski Arkadiusz
 71. Lewandowska Anna
 72. Lewandowski Kazimierz
 73. Lipska- Matuszak Grażyna
 74. Łacek Bronisław
 75. Łapeta Anna
 76. Ławrynowicz Janina
 77. Magneska Kamila
 78. Majewska Anna
 79. Majewska Helena
 80. Marczewska Danuta
 81. Markowicz Bogdan
 82. Masłowski Henryk
 83. Meisenhelder Helena
 84. Mikuła Krystyna
 85. Mikuła Zygmunt
 86. Milczarski Bogdan
 87. Mroczko Maria
 88. Muzykiewicz Hanna
 89. Nowak Iwona
 90. Nowicki Mirosław
 91. Olszak Katarzyna
 92. Olszanowska Ewa
 93. Orszulak Dorota
 94. Osadowska Grażyna
 95. Paczuska Jadwiga
 96. Pasiuk Dorota
 97. Paś Grażyna
 98. Paterczyk Zdzisława
 99. Pendrak Bogumiła
 100. Perdziak Jan
 101. Perdziak Mirosław
 102. Pieniek Jolanta
 103. Piotuch Ewa
 104. Podkowa-Lenc Anna
 105. Pokora Jerzy
 106. Pszczółkowska Jolanta
 107. Rapcewicz- Masłowska Zofia
 108. Rogalska Mirosława
 109. Rogowski Anna
 110. Rogowski Henryk
 111. Ryż Barbara
 112. Saczkow Barbara
 113. Sadłowska Zofia
 114. Sakowicz Czesław
 115. Sakowicz Stanisława
 116. Salwa-Hernat Dorota
 117. Sentysz - Rutowicz Lidia
 118. Siergiej Renata
 119. Skorupińska Krystyna
 120. Skrzypczyk Beata
 121. Skuza Maria
 122. Słodkowska Małgorzata
 123. Słomska Anna
 124. Słotwińska Anna
 125. Soboń-Lewandowska Anna
 126. Sokołowska Bożena
 127. Sokołowska-Siwek Danuta
 128. Solska Emilia
 129. Solski Stanisław
 130. Spaczyńska Maria
 131. Stasiak Maria
 132. Steciuk Ryszard
 133. Stefańska Alina
 134. Strzałka Marian
 135. Surma Monika
 136. Szadowiak Henryka
 137. Szkolnicka Helena
 138. Szumicka Emilia
 139. Szydłowska Genowefa
 140. Szymanowicz Jadwiga
 141. Świderska Zofia
 142. Świderska-Sankowska Ewa
 143. Tomaszczak Halina
 144. Tomicka - Sułyk Zofia
 145. Trzcińska – Kamińska Franciszka
 146. Trzebiatowska Jadwiga
 147. Ukraińska Danuta
 148. Ukraiński Witold
 149. Urbanik Iwona
 150. Wełyczko Eligiusz
 151. Wełyczko Maria
 152. Wieczorek Karol
 153. Wieczorek Zofia
 154. Wiewiórska Emilia
 155. Wilczyńska Krystyna
 156. Wilczyński Antoni
 157. Wilczyński Marek
 158. Wilusz Lidia
 159. Wiśniowiecki Aleksander
 160. Wodziński Sebastian
 161. Wojtkowiak Bolesław
 162. Wolf Teresa
 163. Wołkowiecka Maria
 164. Zagozdon-Szymańska Małgorzata
 165. Zawada Maria
 166. Zielonka Maria
 167. Ziomek Bogumiła
 168. Zubrzycka Jadwiga
 169. Zwierełło Jerzy
 170. Żołyniak-Popik Anna

Ostatnie 10-lecie SP Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 2 w nowym budynkuPracę w nowym budynku przy ul. Wolińskiej 9 rozpoczęto w roku szkolnym 1996/97. Znajduje się w nim 15 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, gabinet pielęgniarki i stomatologiczny, biblioteka szkolna, świetlica oraz dwie małe sale gimnastyczne. W roku szkolnym 1999/2000 szkoła powiększyła się o uczniów zlikwidowanej placówki w Trzebieszewie. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim uczy się 331 dzieci, z czego 160 dojeżdża lub jest dowożonych z miejscowości, które należą do obwodu placówki: Żółcino, Grabowo, Borucin, Mokrawica, Rzewnowo, Grębowo, Trzebieszewo, Świniec, Chrząstowo, Strzeżewo, Buniewice, Chrząszczewo pracuje w niej 26 nauczycieli i 2 pracowników administracji oraz 6 obsługi.

 Zajęcia dydaktyczne prowadzone są:

 • w klasach I-III w godzinach 8:00 - 12:25
 • w klasach IV-VI w godzinach 8:00 - 14:25

W klasach I-III oprócz zajęć obowiązkowych, uczniowie uczęszczają na język angielski, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Uczniowie, którzy potrzebują dodatkowej opieki mogą skorzystać z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

W godzinach 8:00 -15:15 funkcjonuje świetlica szkolna, gdzie dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry spędzają wolny czas. Proponowane są im zajęcia relaksacyjne, plastyczne, muzyczne i ruchowe. Mogą również odrabiać lekcje.

 

Szkoła proponuje swoim podopiecznym udział w wielu kołach zainteresowań:
 • matematycznym (opiekun: Elżbieta Słowik, Jolanta Mikuła, Dorota Orszulak)

Od wielu lat w naszej szkole działają koła matematyczne, których celem rozwijanie zainteresowań matematyką oraz przygotowanie do udziału w różnego rodzaju konkursach: Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny", Konkurs Matematyczny o Tytuł Najlepszego Matematyka Gminy Kamień Pomorski, Olimpus Matematyczny, Wojewódzki Konkurs Matematyczno z Elementami Przyrody,

 • humanistycznym (opiekun: Iwona Warzbińska)
 • historycznym (opiekun: Iwona Kuliberda)
 • przyrodniczym (opiekun: Bożena Sito)

W Szkole Podstawowej nr 2 prowadzona jest działalność ekologiczna, która przejawia się w angażowaniu dzieci do udziału w wielu akcjach na rzecz środowiska. Ważnym przedsięwzięciem jest coroczne organizowanie obchodów Dnia Ziemi.

Obchody potwierdzają, że warto organizować akcje, które zwracają uwagę na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszanie równowagi między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyjemy. Uświadamianie młodym ludziom niebezpieczeństw, jakie czyhają na naszą planetę, jeżeli nadal będą łamane prawa natury, pomaga w pozyskiwaniu ich do pracy na rzecz małego raju, jaki mamy tu, na Ziemi.

 • informatycznym (opiekun: Maria Kapcewicz)
 • plastycznym (instruktorzy: Grażyna Wasielewska, Maria Horoszkiewicz)

Zajęcia plastyczne obejmują dwie grupy wiekowe:

 • młodszą –klasy II-III
 • starszą – klasy IV –VI .

Instruktorzy zajęć pomagają dzieciom dogłębniej poznawać arkana sztuki, ale głównie marzyć i z pasją tworzyć. W swych pracach uczniowie wykorzystują różnorodne techniki plastyczne: rysowanie węgielkiem, pastele, malowanie na szkle, witraże oraz monotypia. Twórczo pracują przez cały rok szkolny, kulminacją ich wysiłków jest doroczna wystawa prac połączona z aukcją.

Na terenie szkoły odbyło się VIII wystaw plastycznych. Były to między innymi:

 • w 2002 r. - "Pejzaże",
 • w 2003r. - "Pałace, zamki, dworki",
 • w 2004 r. - "Konie",
 • w 2005 r. - "Kocham morze",
 • w 2007r. - "Ptaki i zwierzęta".

Celem wystaw jest uwrażliwianie na piękno świata sztuki, rozwijanie wyobraźni, zapoznanie z ciekawymi technikami plastycznymi oraz kształtowanie szacunku do przejawów twórczości artystycznej w różnych jej postaciach.

 • teatralnym (opiekun: Katarzyna Pycka)

Jedną z atrakcyjnych metod pracy z dziećmi jest teatr szkolny. Koło teatralne w SP nr 2 prowadzi swoją działalność od 1996r. Nazwa "Szuflandia" jest wynikiem konkursu. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Przygotowane przedstawienia prezentowane są zarówno uczniom szkoły, jak i ich rodzicom, a także zaproszonym gościom. W repertuarze grupy są zarówno bajki jak i ambitniejsze spektakle. Celem działalności teatralnej jest rozwijanie edukacji kulturalnej, rozwijanie i doskonalenie form wypowiadania się i ekspresji, doskonalenie uzdolnień aktorskich, rozbudzanie wrażliwości artystycznej, umiejętność pracy w grupie. Praca z dziećmi w dziedzinie teatru przysparza niezapomnianych i niepowtarzalnych przeżyć oraz wielu wzruszeń zarówno młodym aktorom jak i odbiorcom.

 • europejskim (opiekun: Dorota Wilczyńska)

Klub Europejski Dwójki działa w szkole od 2002r. - ma opracowany program działania. Dzięki nawiązanej współpracy z organizacjami zajmującymi się edukacją europejską, m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją im. Roberta Schumana, otrzymaliśmy materiały pomocne w funkcjonowaniu klubu, tzw. pakiet startowy – informatory o UE i gadżety. Powstanie Klubu zostało zgłoszone do baz danych szkolnych klubów europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Członkowie klubu przygotowali pomoce dydaktyczne o tematyce europejskiej oraz wymyślili logo klubu.

Uczniowie zdobywają wiedzę o krajach Europy poprzez zabawę (zabawy dydaktyczne, gry, przedstawienia - drama), wykonywanie prac projektowych, naukę piosenek i w miarę możliwości tańców, udział w konkursach, prowadzenie korespondencji, oraz w miarę możliwości gazetki szkolnej.

Założona została także strona internetowa, na której ukazują się m.in.informacje dotyczące klubu: http//klubdwojki.eu.interia.pl.

Doświadczenia uczniów związane z edukacją europejską
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej organizowane pod nazwami, "Żyjemy w Europie", "Do Europy…", "Jestem Europejczykiem".

 • Udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE organizowanym w Golczewie i zdobycie przez uczniów naszej szkoły czołowych miejsc wygrywając wyjazdy na wycieczki zagraniczne.

II KONKURS - Piotr Żelek - I miejsce letni obóz w Grecji

III KONKURS - Marek Majcher – II miejsce – obóz letni w Hiszpanii.

 • zorganizowanie w szkole, przy współpracy wszystkich nauczycieli "Dnia Europejskiego pod nazwą "Żyjemy w Europie"

 • wycieczki po Europie: Francja – Luxemburg – Praga – 2002r, Berlin – 2005r.

 • udział w V Szkolnej Giełdzie Turystycznej organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie -prezentacja słonecznej Hiszpanii.

 • Przedstawienie baśni pisarza duńskiego H. Ch. Andersena pt. "Słowik" w języku angielskim.

języka angielskiego (opiekun: Dorota Wilczyńska)

Podczas proponowanych zajęć dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Wszystkie koła zainteresowań prowadzone są bezpłatne.

Nasz placówka jest otwarta na udział w różnorodnych akcjach i imprezach zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Do akcji, które przynoszą szkole największy rozgłos należą:

"Cała Polska czyta dzieciom" (lider i koordynator akcji: Iwona Warzbińska, Dorota Wilczyńska)

Szkoła Podstawowa nr 2 jest placówką, w której od 2003 roku popularyzuje się wśród uczniów głośne czytanie. W ten sposób buduje się więzi między rodzicami, uczniami i nauczycielami. W ramach programu “Czytające szkoły", zainicjowanego przez Fundację ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom" nauczyciele codzienne czytają wybrane przez klasy książki. Wielkim powodzeniem cieszą się imprezy czytelnicze, podczas których dorośli czytają dzieciom. Często we wspólnym czytaniu biorą udział władze lokalne, ludzie znani w środowisku, rodzice. W maju 2007 r. szkołę odwiedziła poetka, Wanda Chotomska.

Z dużym oddźwiękiem w środowisku spotkała się akcja pozyskiwania sponsorów, dzięki którym Szkoła stopniowo uzupełnia i uaktualnia księgozbiór. W Książkowym Maratonie Fundatorów, akcji zainicjowanej w 2006 r. wzięło udział 69 sponsorów: przedstawicieli kamieńskich firm i rodziców.

Ważnym przedsięwzięciem jest coroczna Wiosenna Zbiórka Książek pod hasłem “Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy".

Działania naszej placówki zostały ocenione bardzo wysoko. W Ogólnopolskim konkursie na Najlepiej Przeprowadzoną Kampanię “Cała Polska czyta dzieciom" 2005, szkoła została uhonorowana nagrodą główną, Statuetką. Nagrodę wręczono podczas uroczystości w Teatrze Studio, w Warszawie. W rok później – medalem “Cała Polska czyta dzieciom"- w Teatrze Narodowym w Warszawie.

 

Wybrane imprezy szkolne i środowiskowe

 • Dziękujemy! - impreza dla sponsorów, którzy ufundowali książki dla szkolnej biblioteki
 • Urodziny Kubusia Puchatka
 • Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
 • “Cała Polska czyta dzieciom Andersena" - w 200 rocznicę urodzin baśniopisarza
 • “Czytanie w Magistracie" - impreza z udziałem Burmistrzów oraz pracowników Urzędu Miejskiego
 • “Czytam, wiem, tworzę" - impreza popularyzująca szwedzką literaturę dziecięcą
 • 100 Urodziny Astrid Lindgren – z udziałem Konsula Królestwa Szwecji, władz Kamienia i zaproszonych gości
 • Spotkanie autorskie z poetką, Wandą Chotomską
 • “Mikołajki z Mikołajkiem"
 • Spotkanie z Wandą Chotomską

 • Czytanie w Magistracie

 • Dzień Misia

 • Rok Andresena

"Zero tolerancji dla przemocy w szkole" (lider akcji: Katarzyna Pycka)

(lider akcji: Katarzyna Pycka)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2007/2008 przystąpiła do społecznego programu "Szkoła bez przemocy". Organizatorami programu są Grupy Wydawnicze Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacja Grupy TP. Ambasadorem Programu jest znana aktorka Gabriela Kownacka, którą za pośrednictwem Biura Koordynatora Programu szkoła zaprosiła do siebie. W tej edycji Programu szczególny nacisk jest położony na budowanie społeczności szkolnych. Promowane są działania angażujące wszystkich uczestników społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów i rodziców. Szkoły biorące udział w Programie są zobowiązane do przestrzegania zasad kodeksu "Szkoła bez przemocy" i podejmowania działań zmniejszających skalę zjawiska przemocy i agresji w szkołach. W ramach ogólnopolskiej kampanii podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zachowań niepożądanych.

W ramach tej kampanii w naszej placówce odbywa się wiele akcji proponowanych do różnych grup wiekowych:

 1. "Duży" pomaga "Małemu"
 2. "Spotkania z muzyką"
 3. "Ze sportem za pan brat"
 4. "Miss i Mister Grzeczności", "Superkulturalny Uczeń"
 5. "Dni Życzliwości"
 6. "Gazetka Pedagoga Szkolnego"
  1. Bezpieczna droga do szkoły
  2. Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie
  3. Bezpieczne ferie
  4. Między koleżeństwem a przyjaźnią
  5. Wakacyjne porady
 7. "Zachowaj trzeźwy umysł"
 8. "Szkolny Dzień przeciwko przemocy"- festyn edukacyjny, przegląd przedstawień profilaktycznych.
 9. "Szkoła savoir-vivre"
 10. Wolontariat.

Dbając o promocję uczniów Szkoła Podstawowa nr 2 poszukuje innowatorskich form i metod w celu eksponowania prac i twórczości podopiecznych. Od kilku lat na terenie szkoły wydawane są gazetki:

"Kubuś uczy i bawi" (redaktor: Anna Szadkowska, Jolanta Mikuła, Wiesława Krawiec)

Pomysł powstania szkolnej gazetki dla uczniów klas 1-3 zrodził się we wrześniu 2002r. W czasie pierwszych "redakcyjnych" spotkań ustalono wraz z dziećmi tytuł pisemka – "Kubuś uczy i bawi !". Pomysł tytułu podsunęły obchodzone hucznie w telewizji 76 urodziny Kubusia Puchatka, którego kochają wszystkie dzieci. Uzgodniono, że kolejne numery gazetki będą prezentami dla koleżanek i kolegów z okazji rozpoczynających się pór roku. Gazetka zawiera stałe rubryki: drukowanie grupowych i indywidualnych utworów poetyckich/ których autorami są uczniowie/, krzyżówki, zagadki, plątaninki, matematyczne zadania i wieści szkolne. Bardzo ważną sprawą jest graficzna oprawa każdego wydania. Wszystkie strony gazetki mają rysunki. Są one konturowe, aby każdy uczeń czytający ją mógł pokolorować obrazek wg własnego pomysłu i tym samym poczuć się ilustratorem.

"Żuczek" (redaktor: Iwona Warzbińska)

Szkolny miesięcznik "Żuczek" to gazetka dla uczniów klas IV-VI. Początkowo był gazetką służącą do publikowania najciekawszych tekstów z uczniowskich zeszytów. Później wzbogacony został o najnowsze wiadomości z życia szkoły i najbliższego środowiska. To tu uczniowie publikują różnego rodzaju teksty i poznają dziennikarskie formy pracy: wywiad, felieton, czy reportaż. Są autorami krzyżówek i rebusów oraz pracują nad stroną graficzną miesięcznika. Czasopismo ma charakter otwarty. Na jego kształt ma wpływ nie tylko zespół redakcyjny, lecz wszyscy uczniowie naszej szkoły.

"Gazetka pedagoga szkolnego" (redaktor: Katarzyna Pycka).

Gazetka wydawana jest co dwa miesiące, kierowana jest do uczniów klas I-III. Podejmowane są w niej trudne tematy w sposób przyjazny i zabawny, tak aby dotrzeć do najmłodszego czytelnika.

"Partner" (redakcja: Zespół Wychowawczy)

Dwumiesięcznik dla rodziców - uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim powstał w styczniu 2003r. Jest to gazeta adresowana do wszystkich rodziców naszej szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że procesy rozwoju i uczenia się dzieci są możliwe do zrozumienia i kształtowania jedynie wówczas, gdy istnieje współdziałanie różnych środowisk, w których dziecko żyje i uczy się. Dlatego też, by wysiłki rodziców i nauczycieli zaowocowały jak najlepszym przygotowaniem dziecka do dorosłego życia, niezbędne jest uczestniczenie nauczycieli w procesie wychowania, a rodziców w procesie nauczania. Ponieważ chcemy, by nasza szkoła cieszyła się uznaniem rodziców i aby współpraca przyniosła "owoce" - ukształtowane osobowości "naszych" dzieci, zdolnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, rozpoczęliśmy projekt programu budowania partnerstwa:RODZINA-SZKOŁA-ŚRODOWISKO. Jednym z jego elementów jest wydawanie dwumiesięcznika "Partner".

W 1999 roku wprowadzono reformę szkolnictwa, polegającą na wprowadzeniu sześcioletniej szkoły podstawowej kończącej się sprawdzianem szóstoklasisty. Po raz pierwszy do takiego sprawdzianu przystąpili nasi uczniowie w 2002 roku. Kadra pedagogiczna zawsze się starała, by absolwenci opuszczający progi szkoły byli dobrze przygotowani do dalszej nauki. Efektem pracy nauczycieli i uczniów są wysokie noty znacznie przewyższające średnią gminy, województwa i okręgu.

Wycieczki

Efektem dydaktyczno – wychowawczym tych wycieczek było to, że uczniowie:

 • poznali życie swoich słowiańskich przodków,
 • obcowali z naturą,
 • poznali historię i legendy związane ze zwiedzanymi miejscami,
 • prawidłowo zachowują się w miejscach publicznych,
 • poznali gry i zabawy w wodzie,
 • bezpiecznie zachowują się nad wodą,
 • rozwinęli swoją sprawność fizyczną,
 • wiedzą, jak bezpiecznie spędzać wolny czas.

 

Od 1999 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 działa Uczniowski Klub Sportowy "Herkules", który proponuje swoim podopiecznym bogatą ofertę zajęć sportowych w kilku sekcjach:

 • Sekcja pływacka
 • Sekcja szermierki

W zakresie sekcji szermierczej organizowano wyjazdy dzieci na ogólnopolskie zawody do Poznania, Wrocławia, Konina, Warszawy, Konstancina, Szczecina, Świerzna. Pozyskano z Kuratorium Oświaty w Szczecinie kwotę 19 156 złotych na realizację programu "Z szermierką za pan brat". Odbyły się letnie sportowe obozy w Człuchowie. Część kosztów obozu pokryło Ministerstwo Sportu w Warszawie. Dużą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu sekcji odgrywa Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, który co roku wspiera działalność Klubu w tym zakresie poprzez dotacje.

 • koszykówki (do 2007r.)
 • tenisa stołowego (do 2007r.)
 • karate (do 2005r.)

UKS "Herkules" oprócz działalności szkoleniowej i rekreacyjnej prowadzi także działania propagujące sport, organizując cykliczne imprezy sportowe. Do takich należą:

 • Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
 • Świąteczny Turniej Pływania
 • Gminny Turniej Gier i Zabaw dla dzieci klas I-III "Biały Miś"

Turniej Białego Misia, ma na celu integrację uczniów klas I-III z całej gminy. Imprezę objął swoim patronatem burmistrz miasta. W turnieju co roku bierze udział prawie 500 uczniów z całej gminy, tj. z Wrzosowa, Jarszewa, Górek Pomorskich, Kamienia Pomorskiego.

 • Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego
 • Wiosenny Turniej Pływania
 • Nasz Klub skupia 55 członków- uczniów SP nr 2 w Kamieniu Pomorskim i Gimnazjum Publicznego w Kamieniu Pomorskim.

W swojej działalności pozyskujemy wielu sponsorów, dzięki którym możemy organizować cykliczne imprezy sportowe. Przystępujemy również do konkursów poza gminę Kamień Pomorski na pozyskanie środków finansowych na realizację naszych zadań statutowych. Uczniowie, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia mają możliwość wyjazdu na turnieje do różnych miejsc województwa i Polski, gdzie biorą udział w zawodach sportowych oraz mają możliwość zwiedzania różnych miejsc naszego kraju.

Złota Księga

"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego"

L. Tołstoj

50-lecie szkoły zapoczątkowało zapisy najlepszych uczniów - absolwentów w Złotej Księdze (średnia ocen powyżej 5,0 oraz wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia)

 

Zapisani w Złotej Księdze Szkoły

 1. 1999/2000
  • Karolina Turczyńska
  • Dagmara Buczek
  • Hubert Kołomański
  • Małgorzata Florkowska
  • Ewa Czerko
 2. 2000/2001
  • Justyna Wiewiórska
  • Karol Karpiński
 3. 2001/2002
  • Bartosz Wróblewski
 4. 2002/2003
  • Piotr Żelek
  • Monika Kozłowska
 5. 2003/2004
  • Mateusz Sito
  • Alan Kettner
 6. 2004/2005
  • Marek Majcher
  • Paulina Janowska
  • Łukasz Kaleta
 7. 2005/2006
  • Szymon Leśniak
  • Dominika Kaliciuk
  • Cyryl Karpiński
  • Karolina Chołodowska
 8. 2006/2007
  • Natalia Kopyłowska
  • Joanna Wilczyńska
  • Joanna Panek
  • Daria Barszczyk

Nasze osiągniecia - laureaci

Oni przynieśli chlubę naszej szkole

Dagmara Buczek - uczennica szkoły w latach 1992/2000. Finalistka wojewódzkiego konkursu "Mistrz Ortografii Ziemi Szczecińskiej". Zdobywczyni I miejsca w konkursie języka polskiego na szczeblu rejonu oraz III miejsca w konkursie "Czy znam życie i twórczość Juliusza Słowackiego".

Marek Majcher - uczeń szkoły w latach 1999/2005. Laureat III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, reprezentował szkołę w Rejonowym Konkursie Humanistycznym. Uzyskał bardzo dobry wynik w XIV edycji Europejskiego Konkursu "Kangur Matematyczny". W roku szkolnym 2003/2004 brał udział w międzygminnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i zajął I miejsce.

Natalia Kopyłowska - uczennica szkoły w latach 2001/2007. Wielokrotnie uczestniczyła w szkolnych, gminnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych. Była laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego z elementami historii i sztuki. W V Gminnym Konkursie Matematyczny o Tytuł Najlepszego Matematyka Gminy Kamień Pomorski zdobyła bardzo dobry wynik. To laureatka XVI Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Pałac Młodzieży w Szczecinie. Otrzymała wyróżnienia: w III Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym " Z poprawną polszczyzną na co dzień", w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci i Młodzieży na etapie krajowym "Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce", II miejsce w Konkursie Literackim dla Dzieci i Młodzieży województwa zachodniopomorskiego.

Jan Jęcz - uczeń szkoły w latach 2005/2008, obecnie szóstoklasista, godnie reprezentujący naszą placówkę nie tylko w województwie, ale i w Polsce. Od dwóch lat stypendysta Fundacji “Bank Dziecięcych Uśmiechów" przy Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, wspierającej rozwój wybitnie uzdolnionych dzieci. Od bieżącego roku szkolnego stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – przyjęty do programu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów humanistycznych.
Laureat ogólnopolskich konkursów: Alfik Humanistyczny oraz Omnibus. Zdobywca I i III miejsca w Polsce (w 2008 i 2007 r.) w konkursie “Z poprawną polszczyzną na co dzień", organizowanym w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Laureat pierwszych miejsc w Polsce w konkursach: języka polskiego “Panda"oraz olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego “Olimpus". Dwukrotny laureat wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z elementami Historii i Sztuki, zwolniony z obowiązkowych dla szóstoklasistów testów kompetencji. Zwycięzca XIV Konkursu Literackiego organizowanego przez Pałac Młodzieży w Szczecinie.
Jest nie tyko wzorowym uczniem, ale także bardzo dobrym sportowcem, reprezentantem szkoły w grach zespołowych i biegach. Wspaniały czytelnik i dziecięcy pisarz.

Nauczyciele i pracownicy administracji w roku jubileuszu

Nauczyciele i pracownicy szkoły

Od lewej: siedzą - Dorota Wilczyńska, Renata Brząkała, Grażyna Wasielewska, Mariola Wronkiewicz, Elżbieta Słowik, Bożena Sito, Wiesława Krawiec, Jolanta Koćwin, Katarzyna Pycka.

Od lewej: stoją - Iwona Kuliberda, Joanna Janicka, Ewa Saternus, Leszek Graj, Iwona Kondratowicz, Zdzisława Baran, Joanna Gołdyn, Aleksandra Kirowska, Elżbieta Galjon, Miłosz Krzyżanowski, Gabriela Ambroziak, Damian Ogonowski, Anna Szadkowska, s. Kinga - Róg Cecylia, Jolanta Mikuła, Elżbieta Gieroń, Stanisława Boruch

 

Dyrektor
 • Słowik Elżbieta - matematyka
Wicedyrektor
 • Sito Bożena - przyroda, wicedyrektor
Nauczyciele
 • Ambroziak Gabriela - bibliotekarz
 • Boruch Stanisława - prezes ZNP
 • Brząkała Renata - świetlica
 • Gieroń Elżbieta - przyroda
 • Gołdyn Joanna - j. angielski
 • Horoszkiewicz-Cioroch Maria - nauczanie zintegrowane
 • Janicka Joanna - świetlica
 • Kapcewicz Maria - technika, informatyka
 • Koćwin Jolanta - nauczanie zintegrowane
 • Kołodziejczyk-Woźniak Małgorzata - w-f
 • Krawiec Wiesława - nauczanie zintegrowane
 • Krzyżanowski Miłosz - w-f
 • Kuliberda Iwona - historia, religia
 • Lewicka Ewa - nauczanie zintegrowane
 • Mikuła Jolanta - matematyka
 • Ogonowski Damian - nauczanie zintegrowane
 • Pycka Katarzyna - pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
 • Róg Cecylia - religia
 • Saternus Ewa - j. polski
 • Szadkowska Anna - nauczanie zintegrowane
 • Warzbińska Iwona - j. polski
 • Wasielewska Grażyna - nauczanie zintegrowane
 • Wilczyńska Dorota - j. angielski
 • Wronkiewicz Mariola - nauczanie zintegrowane
 • Administracja i obsługa
 • Zdzisława Baran
 • Alicja Bąk
 • Elżbieta Borzymowska
 • Elżbieta Galjon
 • Leszek Graj
 • Halina Graj
 • Aleksandra Kirowska
 • Iwona Kondratowicz
 • Małgorzata Włodarczyk

Przyjaciele Szkoły

Wśród przyjaciół naszej szkoły znalazło się wiele firm, instytucji i osób prywatnych zawsze chętnie wspierających jej działalność:

 • Urząd Miejski W Kamieniu Pomorskim
 • Uzdrowisko Kamień Pomorski sp z o.o.
 • Apteka "Pastylka" - Henryka i Adam Kordal
 • Sklep Ertel Avans - Mariusz Tetela
 • Hurtwownia "AWA"- Anna i Wiesław Bienuń
 • M-Punkt Plus Gsm- Bogumiła i Jarek Lisiewicz
 • "Centrun Drewna Pankbud"- Waldemar Panek
 • "Foto-Roma" - Władysława Waszczuk-Słaby
 • "Hydro-Instal"- Sławomir Gałka
 • RTV- Waldemr Bagiński
 • "Składnica Złomu"- Marek Gawron
 • "Ciastkarnio-Piekarnia" - Wiesław Żelek
 • Centurm Ogrodnicze "Raj Ewy"- Ewa, Stanisław Kuziemko
 • "Auto Komis"- Mirosława i Zbigniew Chliszcz
 • Sklep"Adria" - Adriana Zielonka
 • "Myjnia-wulkanizacja"- Henryk Bysiak
 • Hurtownia - Jerzy Adamiak
 • Sklep "Groszek" Karolina Tarnowski
 • "Chata Polska"- Jolanta, Leszek Książek
 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego - Grażyna Zusel
 • Zakład Przerobu Kamienia Naturalnego - Janusz Wołczyk
 • Andrzej Jędrzejewski
 • Ciężąrowy Transport Usługowy Spedycja I Handel - Krzysztof Staśkiewicz
 • Poseł Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Konstanty Tomasz Oświęcimski
 • Hurtownia Mięsa "Alex"- Joanna Sałam
 • Bar Pycha - Teresa, Jerzy Kilarscy
 • Gabinet Weterynaryjny s.c. - Janusz Kopyłowski, Stanisław Stelmach, Andrzej Florkowski
 • Kwiaciarnia "Kolorowa" - Zofia Gbór
 • Blek... Dobrowolscy
 • Sklep Meblowy "Heban"- Piskulscy
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sj - Izabela, Zbigniew Grabowscy
 • Hurtownia Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej - Jan Glok
 • Koło Łowieckie "Jeleń"
 • P.H.U. "Budex" sp.j. - J. Siemaszko, P. Adamowicz, J. Dąbrowski
 • Firma Lenkkowscy s.c Hotel Restauracja "Pod Muzami" - Mirosława Licznerska, Arkadiusz Lenkowski
 • Sklep Nocny - Jerzy, Robet Ryterscy
 • Sklep Rolny - Janczak
 • Bożena Szpakowska
 • Firma Lemiesz - Dorota Orszulak
 • Biuro Rachunkowe - Henryk Grzybowski
 • Firma Handlowa – Kamila Toda- Konwisarz
 • Sklep "Petrus" – Krzysztof Termanowski
 • Handel Art. Przymysłowymi "Perfekt" – Piotr Rajnerowicz
 • Motiw s.c. Zespół Usług Projektowych I Inwestycyjnych – Tomasz Chudyk, Witold Pańczak
 • Skala - sprzedaż, montaż okien
 • P.P.H. "Margot"- Mariusz Chołodowski
 • Usługi Zegarmistrzowskie - Andrzej Mioduchowski
 • Pizzeria-spageteria "Pick"
 • Sklep Warzywny - Marlena, Marek Florianowicz
 • Małgorzata Plewa
 • Edyta, Dariusz Kokolus
 • Sklep Meblowy "System"- Ewa, Krzysztof Dobrowolscy

 

50 lat Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim

szkolna tarcza ze "starej szkoły" szkolna tarcza z "nowej szkoły"

 

Ścieżkami wspomnień

13 maja 2008r.

W roku szkolnym 2007/2008 przypadło pięćdziesiąt lat pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim. Przybliżmy więc jej historię.

Krótka podróż przez historię

W październiku 1957 roku SP nr 2 otrzymała obiekt przy ul. M. Konopnickiej 19. Nowa Szkoła posiadała 12 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, gabinet lekarsko-dentystyczny, zaplecze kuchenne oraz mieszkanie służbowe, które zajmowali kolejni dyrektorzy. Od 1958 roku zaczął działać sklepik szkolny.

stara szkoła

Do szkoły uczęszczało wówczas 432 uczniów. Szkoła liczyła 13 oddziałów, a pracowało w niej 14 nauczycieli.

Początki szkoły miały poważny wpływ na środowisko. Wpływ ten zapewniała aktywnie prowadzona praca z rodzicami i miejscowymi zakładami pracy. Dla uczniów mających trudności w nauce tworzono zespoły korekcyjno-wyrównawcze. Rada Pedagogiczna pracowała również nad aktywizującymi metodami nauczania i wychowania. Powstawały organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań. Z działających organizacji młodzieżowych i dziecięcych najliczniejszą była organizacja harcerska. Pracowały również inne koła, jak: SKS, LOP, LOK, TPPR.

Szkoła mogła również pochwalić się prowadzoną działalnością w zakresie oświaty dla dorosłych. Stanisław Kobierzyński w oparciu o Cech Rzemiosł Różnych w Kamieniu Pomorskim i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zorganizował różnego rodzaju kursy dokształcające w specjalnościach rzemieślniczych. Działalność ta kontynuowana była w latach następnych przez Zbigniewa Mikułę-późniejsze kierownictwo i dyrektora szkoły. Istniała również Szkoła Podstawowa dla pracujących. Organizatorem i jej kierownikiem był Henryk Rogowski.

Na podstawie decyzji Kuratora Szkolnego Szczecińskiego od roku szkolnego 1962/63 przy Szkole Podstawowej nr 2 utworzone zostało Liceum Ogólnokształcące. Okres pobytu liceum ogólnokształcącego w naszej szkole spowodował wielkie obciążenie izb lekcyjnych. Nauka musiała odbywać się na trzy zmiany. By tego uniknąć, ponownie powrócono do budynku przy Placu Katedralnym. Uczyły się tam klasy młodsze. Ostatnim rokiem pobytu liceum przy szkole podstawowej był rok szkolny 1965/66.

W dniu 09 maja 1970 roku- w 25 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem oraz w dowód uznania za pracę dydaktyczno-wychowawczą nadano szkole imię Gen. Karola Świerczewskiego "Waltera", przekazano również sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, społeczeństwo i zakłady pracy Kamienia Pomorskiego.

 

Kierownicy-dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2:

 1. 1957-1958 Jerzy Zwierełło
 2. 1958-1964 Stanisław Kobierzyński
 3. 1964-1966 Jerzy Pokora
 4. 1966-1980 Zygmunt Mikuła
 5. 1980-1985 Halina Hetmanowska
 6. 1985-1991 Teresa Konieczna
 7. 1991-1992 Emilia Solska
 8. 1992-1994 Anna Majewska
 9. 1994-1996 Ewa Saternus
 10. 1996-1998 Antoni Wilczyński
 11. 1998-2001 Ewa Kowalska-Jakubiec
 12. 2001- Elżbieta Słowik

Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2:

 1. Emilia Szumicka
 2. Teresa Konieczna
 3. Ewa Kowalska-Jakubiec
 4. Emilia Solska
 5. Henryka Szadowiak
 6. Janina Krzysztofik
 7. Bogdan Milczarski
 8. Andrzej Jędrzejewski
 9. Elżbieta Słowik
 10. Ewa Saternus
 11. Bożena Sito

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2:

 1. Ambroziak Wacław
 2. Bahrynowski Piotr
 3. Baj Andrzej
 4. Baranow Nadieżda
 5. Baryła Stanisława
 6. Berenda Zbigniew
 7. Bielecka Ilona
 8. Błaszczyk
 9. Bocian – Sankowska Jadwiga
 10. Bondaruk Ewelina
 11. Borkowska-Kołodziejczyk Romana
 12. Brzozowska Barbara
 13. Butlewska Franciszka
 14. Chabecka – Krzysztofik Janina
 15. Chojecka Beata
 16. Cholewiński Tadeusz
 17. Chudzicka-Szpakowska Bożena
 18. Czerko Piotr
 19. Czurak Jerzy
 20. Dąbrowska Mirosława
 21. Dorniak – Martyniak Aleksandra
 22. Dowgiałło Elżbieta
 23. Dryś Bogumiła
 24. Dubanowicz Arletta
 25. Dydycz Jolanta
 26. Florkowska Małgorzata
 27. Głogowska- Bujnowska Krystyna
 28. Golusda Olimpia
 29. Herdzik Danuta
 30. Hetmanowska Halina
 31.  Hyży Józefa
 32. Jankowicz Jadwiga
 33. Jankowska Izabela
 34. Jankowski Henryk
 35. Jarmoszko Stanisław
 36. Jędras Teresa
 37. Jędrzejewska – Kawiecka Anna
 38. Jędrzejewski Andrzej
 39. Kaczmarek Barbara
 40. Kamińska Anna
 41. Kamińska Franciszka
 42. Kania Danuta
 43. Karaśkiewicz Jarzy
 44. Karbowski Mariusz
 45. Klimczak-Konieczna Teresa
 46. Kłodzińska – Pokora Irena
 47. Kobierzyńska Mariola
 48. Kobierzyński Stanisław
 49. Kochanowicz Krystyna
 50. Kołcz Janina
 51. Kołodziejczyk Stefania
 52. Konieczny Eugeniusz
 53. Kordal Adam
 54. Kosiba Jacek
 55. Kościańska Krystna
 56. Kowalska- Jakubiec Ewa
 57. Kozakowski Edward
 58. Kozicki Jan
 59. Krogulec Danuta
 60. Krowicka Beata
 61. Krzyżańska Teresa
 62. Kulica Stanisława
 63. Kupiec-Gliczyńska Ewa
 64. Kurka Maria
 65. Kuszyńska Danuta
 66. Kuszyński Marek
 67. Kwidziński Mirosław
 68. Lada Lidia
 69. Lenc Teresa
 70. Lenkowski Arkadiusz
 71. Lewandowska Anna
 72. Lewandowski Kazimierz
 73. Lipska- Matuszak Grażyna
 74. Łacek Bronisław
 75. Łapeta Anna
 76. Ławrynowicz Janina
 77. Magneska Kamila
 78. Majewska Anna
 79. Majewska Helena
 80. Marczewska Danuta
 81. Markowicz Bogdan
 82. Masłowski Henryk
 83. Meisenhelder Helena
 84. Mikuła Krystyna
 85. Mikuła Zygmunt
 86. Milczarski Bogdan
 87. Mroczko Maria
 88. Muzykiewicz Hanna
 89. Nowak Iwona
 90. Nowicki Mirosław
 91. Olszak Katarzyna
 92. Olszanowska Ewa
 93. Orszulak Dorota
 94. Osadowska Grażyna
 95. Paczuska Jadwiga
 96. Pasiuk Dorota
 97. Paś Grażyna
 98. Paterczyk Zdzisława
 99. Pendrak Bogumiła
 100. Perdziak Jan
 101. Perdziak Mirosław
 102. Pieniek Jolanta
 103. Piotuch Ewa
 104. Podkowa-Lenc Anna
 105. Pokora Jerzy
 106. Pszczółkowska Jolanta
 107. Rapcewicz- Masłowska Zofia
 108. Rogalska Mirosława
 109. Rogowski Anna
 110. Rogowski Henryk
 111. Ryż Barbara
 112. Saczkow Barbara
 113. Sadłowska Zofia
 114. Sakowicz Czesław
 115. Sakowicz Stanisława
 116. Salwa-Hernat Dorota
 117. Sentysz - Rutowicz Lidia
 118. Siergiej Renata
 119. Skorupińska Krystyna
 120. Skrzypczyk Beata
 121. Skuza Maria
 122. Słodkowska Małgorzata
 123. Słomska Anna
 124. Słotwińska Anna
 125. Soboń-Lewandowska Anna
 126. Sokołowska Bożena
 127. Sokołowska-Siwek Danuta
 128. Solska Emilia
 129. Solski Stanisław
 130. Spaczyńska Maria
 131. Stasiak Maria
 132. Steciuk Ryszard
 133. Stefańska Alina
 134. Strzałka Marian
 135. Surma Monika
 136. Szadowiak Henryka
 137. Szkolnicka Helena
 138. Szumicka Emilia
 139. Szydłowska Genowefa
 140. Szymanowicz Jadwiga
 141. Świderska Zofia
 142. Świderska-Sankowska Ewa
 143. Tomaszczak Halina
 144. Tomicka - Sułyk Zofia
 145. Trzcińska – Kamińska Franciszka
 146. Trzebiatowska Jadwiga
 147. Ukraińska Danuta
 148. Ukraiński Witold
 149. Urbanik Iwona
 150. Wełyczko Eligiusz
 151. Wełyczko Maria
 152. Wieczorek Karol
 153. Wieczorek Zofia
 154. Wiewiórska Emilia
 155. Wilczyńska Krystyna
 156. Wilczyński Antoni
 157. Wilczyński Marek
 158. Wilusz Lidia
 159. Wiśniowiecki Aleksander
 160. Wodziński Sebastian
 161. Wojtkowiak Bolesław
 162. Wolf Teresa
 163. Wołkowiecka Maria
 164. Zagozdon-Szymańska Małgorzata
 165. Zawada Maria
 166. Zielonka Maria
 167. Ziomek Bogumiła
 168. Zubrzycka Jadwiga
 169. Zwierełło Jerzy
 170. Żołyniak-Popik Anna

Ostatnie 10-lecie SP Nr 2

Pracę w nowym budynku przy ul. Wolińskiej 9 rozpoczęto w roku szkolnym 1996/97. Znajduje się w nim 15 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, gabinet pielęgniarki i stomatologiczny, biblioteka szkolna, świetlica oraz dwie małe sale gimnastyczne. W roku szkolnym 1999/2000 szkoła powiększyła się o uczniów zlikwidowanej placówki w Trzebieszewie. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim uczy się 331 dzieci, z czego 160 dojeżdża lub jest dowożonych z miejscowości, które należą do obwodu placówki: Żółcino, Grabowo, Borucin, Mokrawica, Rzewnowo, Grębowo, Trzebieszewo, Świniec, Chrząstowo, Strzeżewo, Buniewice, Chrząszczewo pracuje w niej 26 nauczycieli i 2 pracowników administracji oraz 6 obsługi.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w nowym budynku

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są:

w klasach I-III w godzinach 8:00 - 12:25
w klasach IV-VI w godzinach 8:00 - 14:25

W klasach I-III oprócz zajęć obowiązkowych, uczniowie uczęszczają na język angielski, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Uczniowie, którzy potrzebują dodatkowej opieki mogą skorzystać z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

W godzinach 8:00 -15:15 funkcjonuje świetlica szkolna, gdzie dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry spędzają wolny czas. Proponowane są im zajęcia relaksacyjne, plastyczne, muzyczne i ruchowe. Mogą również odrabiać lekcje.

 

Szkoła proponuje swoim podopiecznym udział w wielu kołach zainteresowań:
 • matematycznym (opiekun: Elżbieta Słowik, Jolanta Mikuła, Dorota Orszulak)

Od wielu lat w naszej szkole działają koła matematyczne, których celem rozwijanie zainteresowań matematyką oraz przygotowanie do udziału w różnego rodzaju konkursach: Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny", Konkurs Matematyczny o Tytuł Najlepszego Matematyka Gminy Kamień Pomorski, Olimpus Matematyczny, Wojewódzki Konkurs Matematyczno z Elementami Przyrody,

 • humanistycznym (opiekun: Iwona Warzbińska)
 • historycznym (opiekun: Iwona Kuliberda)
 • przyrodniczym (opiekun: Bożena Sito)

W Szkole Podstawowej nr 2 prowadzona jest działalność ekologiczna, która przejawia się w angażowaniu dzieci do udziału w wielu akcjach na rzecz środowiska. Ważnym przedsięwzięciem jest coroczne organizowanie obchodów Dnia Ziemi.

Obchody potwierdzają, że warto organizować akcje, które zwracają uwagę na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszanie równowagi między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyjemy. Uświadamianie młodym ludziom niebezpieczeństw, jakie czyhają na naszą planetę, jeżeli nadal będą łamane prawa natury, pomaga w pozyskiwaniu ich do pracy na rzecz małego raju, jaki mamy tu, na Ziemi.

 • informatycznym (opiekun: Maria Kapcewicz)
 • plastycznym (instruktorzy: Grażyna Wasielewska, Maria Horoszkiewicz)

Zajęcia plastyczne obejmują dwie grupy wiekowe:

 • młodszą –klasy II-III
 • starszą – klasy IV –VI .

Instruktorzy zajęć pomagają dzieciom dogłębniej poznawać arkana sztuki, ale głównie marzyć i z pasją tworzyć. W swych pracach uczniowie wykorzystują różnorodne techniki plastyczne: rysowanie węgielkiem, pastele, malowanie na szkle, witraże oraz monotypia. Twórczo pracują przez cały rok szkolny, kulminacją ich wysiłków jest doroczna wystawa prac połączona z aukcją.

Na terenie szkoły odbyło się VIII wystaw plastycznych. Były to między innymi:

 • w 2002 r. - "Pejzaże",
 • w 2003r. - "Pałace, zamki, dworki",
 • w 2004 r. - "Konie",
 • w 2005 r. - "Kocham morze",
 • w 2007r. - "Ptaki i zwierzęta".

Celem wystaw jest uwrażliwianie na piękno świata sztuki, rozwijanie wyobraźni, zapoznanie z ciekawymi technikami plastycznymi oraz kształtowanie szacunku do przejawów twórczości artystycznej w różnych jej postaciach.

 • teatralnym (opiekun: Katarzyna Pycka)

Jedną z atrakcyjnych metod pracy z dziećmi jest teatr szkolny. Koło teatralne w SP nr 2 prowadzi swoją działalność od 1996r. Nazwa "Szuflandia" jest wynikiem konkursu. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Przygotowane przedstawienia prezentowane są zarówno uczniom szkoły, jak i ich rodzicom, a także zaproszonym gościom. W repertuarze grupy są zarówno bajki jak i ambitniejsze spektakle. Celem działalności teatralnej jest rozwijanie edukacji kulturalnej, rozwijanie i doskonalenie form wypowiadania się i ekspresji, doskonalenie uzdolnień aktorskich, rozbudzanie wrażliwości artystycznej, umiejętność pracy w grupie. Praca z dziećmi w dziedzinie teatru przysparza niezapomnianych i niepowtarzalnych przeżyć oraz wielu wzruszeń zarówno młodym aktorom jak i odbiorcom.

 • europejskim (opiekun: Dorota Wilczyńska)

Klub Europejski Dwójki działa w szkole od 2002r. - ma opracowany program działania. Dzięki nawiązanej współpracy z organizacjami zajmującymi się edukacją europejską, m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją im. Roberta Schumana, otrzymaliśmy materiały pomocne w funkcjonowaniu klubu, tzw. pakiet startowy – informatory o UE i gadżety. Powstanie Klubu zostało zgłoszone do baz danych szkolnych klubów europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Członkowie klubu przygotowali pomoce dydaktyczne o tematyce europejskiej oraz wymyślili logo klubu.

Uczniowie zdobywają wiedzę o krajach Europy poprzez zabawę (zabawy dydaktyczne, gry, przedstawienia - drama), wykonywanie prac projektowych, naukę piosenek i w miarę możliwości tańców, udział w konkursach, prowadzenie korespondencji, oraz w miarę możliwości gazetki szkolnej.

Założona została także strona internetowa, na której ukazują się m.in.informacje dotyczące klubu: http//klubdwojki.eu.interia.pl.

Doświadczenia uczniów związane z edukacją europejską
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej organizowane pod nazwami, "Żyjemy w Europie", "Do Europy…", "Jestem Europejczykiem".

 • Udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE organizowanym w Golczewie i zdobycie przez uczniów naszej szkoły czołowych miejsc wygrywając wyjazdy na wycieczki zagraniczne.

II KONKURS - Piotr Żelek - I miejsce letni obóz w Grecji

III KONKURS - Marek Majcher – II miejsce – obóz letni w Hiszpanii.

 • zorganizowanie w szkole, przy współpracy wszystkich nauczycieli "Dnia Europejskiego pod nazwą "Żyjemy w Europie"

 • wycieczki po Europie: Francja – Luxemburg – Praga – 2002r, Berlin – 2005r.

 • udział w V Szkolnej Giełdzie Turystycznej organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie -prezentacja słonecznej Hiszpanii.

 • Przedstawienie baśni pisarza duńskiego H. Ch. Andersena pt. "Słowik" w języku angielskim.

języka angielskiego (opiekun: Dorota Wilczyńska)

Podczas proponowanych zajęć dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Wszystkie koła zainteresowań prowadzone są bezpłatne.

Nasz placówka jest otwarta na udział w różnorodnych akcjach i imprezach zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Do akcji, które przynoszą szkole największy rozgłos należą:

"Cała Polska czyta dzieciom" (lider i koordynator akcji: Iwona Warzbińska, Dorota Wilczyńska)

Szkoła Podstawowa nr 2 jest placówką, w której od 2003 roku popularyzuje się wśród uczniów głośne czytanie. W ten sposób buduje się więzi między rodzicami, uczniami i nauczycielami. W ramach programu “Czytające szkoły", zainicjowanego przez Fundację ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom" nauczyciele codzienne czytają wybrane przez klasy książki. Wielkim powodzeniem cieszą się imprezy czytelnicze, podczas których dorośli czytają dzieciom. Często we wspólnym czytaniu biorą udział władze lokalne, ludzie znani w środowisku, rodzice. W maju 2007 r. szkołę odwiedziła poetka, Wanda Chotomska.

Z dużym oddźwiękiem w środowisku spotkała się akcja pozyskiwania sponsorów, dzięki którym Szkoła stopniowo uzupełnia i uaktualnia księgozbiór. W Książkowym Maratonie Fundatorów, akcji zainicjowanej w 2006 r. wzięło udział 69 sponsorów: przedstawicieli kamieńskich firm i rodziców.

Ważnym przedsięwzięciem jest coroczna Wiosenna Zbiórka Książek pod hasłem “Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy".

Działania naszej placówki zostały ocenione bardzo wysoko. W Ogólnopolskim konkursie na Najlepiej Przeprowadzoną Kampanię “Cała Polska czyta dzieciom" 2005, szkoła została uhonorowana nagrodą główną, Statuetką. Nagrodę wręczono podczas uroczystości w Teatrze Studio, w Warszawie. W rok później – medalem “Cała Polska czyta dzieciom"- w Teatrze Narodowym w Warszawie.

 

Wybrane imprezy szkolne i środowiskowe

 • Dziękujemy! - impreza dla sponsorów, którzy ufundowali książki dla szkolnej biblioteki
 • Urodziny Kubusia Puchatka
 • Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
 • “Cała Polska czyta dzieciom Andersena" - w 200 rocznicę urodzin baśniopisarza
 • “Czytanie w Magistracie" - impreza z udziałem Burmistrzów oraz pracowników Urzędu Miejskiego
 • “Czytam, wiem, tworzę" - impreza popularyzująca szwedzką literaturę dziecięcą
 • 100 Urodziny Astrid Lindgren – z udziałem Konsula Królestwa Szwecji, władz Kamienia i zaproszonych gości
 • Spotkanie autorskie z poetką, Wandą Chotomską
 • “Mikołajki z Mikołajkiem"
 • Spotkanie z Wandą Chotomską

 • Czytanie w Magistracie

 • Dzień Misia

 • Rok Andresena

"Zero tolerancji dla przemocy w szkole" (lider akcji: Katarzyna Pycka)

(lider akcji: Katarzyna Pycka)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2007/2008 przystąpiła do społecznego programu "Szkoła bez przemocy". Organizatorami programu są Grupy Wydawnicze Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacja Grupy TP. Ambasadorem Programu jest znana aktorka Gabriela Kownacka, którą za pośrednictwem Biura Koordynatora Programu szkoła zaprosiła do siebie. W tej edycji Programu szczególny nacisk jest położony na budowanie społeczności szkolnych. Promowane są działania angażujące wszystkich uczestników społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów i rodziców. Szkoły biorące udział w Programie są zobowiązane do przestrzegania zasad kodeksu "Szkoła bez przemocy" i podejmowania działań zmniejszających skalę zjawiska przemocy i agresji w szkołach. W ramach ogólnopolskiej kampanii podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zachowań niepożądanych.

W ramach tej kampanii w naszej placówce odbywa się wiele akcji proponowanych do różnych grup wiekowych:

 1. "Duży" pomaga "Małemu"
 2. "Spotkania z muzyką"
 3. "Ze sportem za pan brat"
 4. "Miss i Mister Grzeczności", "Superkulturalny Uczeń"
 5. "Dni Życzliwości"
 6. "Gazetka Pedagoga Szkolnego"
  1. Bezpieczna droga do szkoły
  2. Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie
  3. Bezpieczne ferie
  4. Między koleżeństwem a przyjaźnią
  5. Wakacyjne porady
 7. "Zachowaj trzeźwy umysł"
 8. "Szkolny Dzień przeciwko przemocy"- festyn edukacyjny, przegląd przedstawień profilaktycznych.
 9. "Szkoła savoir-vivre"
 10. Wolontariat.

Dbając o promocję uczniów Szkoła Podstawowa nr 2 poszukuje innowatorskich form i metod w celu eksponowania prac i twórczości podopiecznych. Od kilku lat na terenie szkoły wydawane są gazetki:

"Kubuś uczy i bawi" (redaktor: Anna Szadkowska, Jolanta Mikuła, Wiesława Krawiec)

Pomysł powstania szkolnej gazetki dla uczniów klas 1-3 zrodził się we wrześniu 2002r. W czasie pierwszych "redakcyjnych" spotkań ustalono wraz z dziećmi tytuł pisemka – "Kubuś uczy i bawi !". Pomysł tytułu podsunęły obchodzone hucznie w telewizji 76 urodziny Kubusia Puchatka, którego kochają wszystkie dzieci. Uzgodniono, że kolejne numery gazetki będą prezentami dla koleżanek i kolegów z okazji rozpoczynających się pór roku. Gazetka zawiera stałe rubryki: drukowanie grupowych i indywidualnych utworów poetyckich/ których autorami są uczniowie/, krzyżówki, zagadki, plątaninki, matematyczne zadania i wieści szkolne. Bardzo ważną sprawą jest graficzna oprawa każdego wydania. Wszystkie strony gazetki mają rysunki. Są one konturowe, aby każdy uczeń czytający ją mógł pokolorować obrazek wg własnego pomysłu i tym samym poczuć się ilustratorem.

"Żuczek" (redaktor: Iwona Warzbińska)

Szkolny miesięcznik "Żuczek" to gazetka dla uczniów klas IV-VI. Początkowo był gazetką służącą do publikowania najciekawszych tekstów z uczniowskich zeszytów. Później wzbogacony został o najnowsze wiadomości z życia szkoły i najbliższego środowiska. To tu uczniowie publikują różnego rodzaju teksty i poznają dziennikarskie formy pracy: wywiad, felieton, czy reportaż. Są autorami krzyżówek i rebusów oraz pracują nad stroną graficzną miesięcznika. Czasopismo ma charakter otwarty. Na jego kształt ma wpływ nie tylko zespół redakcyjny, lecz wszyscy uczniowie naszej szkoły.

"Gazetka pedagoga szkolnego" (redaktor: Katarzyna Pycka).

Gazetka wydawana jest co dwa miesiące, kierowana jest do uczniów klas I-III. Podejmowane są w niej trudne tematy w sposób przyjazny i zabawny, tak aby dotrzeć do najmłodszego czytelnika.

"Partner" (redakcja: Zespół Wychowawczy)

Dwumiesięcznik dla rodziców - uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim powstał w styczniu 2003r. Jest to gazeta adresowana do wszystkich rodziców naszej szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że procesy rozwoju i uczenia się dzieci są możliwe do zrozumienia i kształtowania jedynie wówczas, gdy istnieje współdziałanie różnych środowisk, w których dziecko żyje i uczy się. Dlatego też, by wysiłki rodziców i nauczycieli zaowocowały jak najlepszym przygotowaniem dziecka do dorosłego życia, niezbędne jest uczestniczenie nauczycieli w procesie wychowania, a rodziców w procesie nauczania. Ponieważ chcemy, by nasza szkoła cieszyła się uznaniem rodziców i aby współpraca przyniosła "owoce" - ukształtowane osobowości "naszych" dzieci, zdolnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, rozpoczęliśmy projekt programu budowania partnerstwa:RODZINA-SZKOŁA-ŚRODOWISKO. Jednym z jego elementów jest wydawanie dwumiesięcznika "Partner".

W 1999 roku wprowadzono reformę szkolnictwa, polegającą na wprowadzeniu sześcioletniej szkoły podstawowej kończącej się sprawdzianem szóstoklasisty. Po raz pierwszy do takiego sprawdzianu przystąpili nasi uczniowie w 2002 roku. Kadra pedagogiczna zawsze się starała, by absolwenci opuszczający progi szkoły byli dobrze przygotowani do dalszej nauki. Efektem pracy nauczycieli i uczniów są wysokie noty znacznie przewyższające średnią gminy, województwa i okręgu.

Wycieczki

Efektem dydaktyczno – wychowawczym tych wycieczek było to, że uczniowie:

 • poznali życie swoich słowiańskich przodków,
 • obcowali z naturą,
 • poznali historię i legendy związane ze zwiedzanymi miejscami,
 • prawidłowo zachowują się w miejscach publicznych,
 • poznali gry i zabawy w wodzie,
 • bezpiecznie zachowują się nad wodą,
 • rozwinęli swoją sprawność fizyczną,
 • wiedzą, jak bezpiecznie spędzać wolny czas.

 

Od 1999 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 działa Uczniowski Klub Sportowy "Herkules", który proponuje swoim podopiecznym bogatą ofertę zajęć sportowych w kilku sekcjach:

 • Sekcja pływacka
 • Sekcja szermierki

W zakresie sekcji szermierczej organizowano wyjazdy dzieci na ogólnopolskie zawody do Poznania, Wrocławia, Konina, Warszawy, Konstancina, Szczecina, Świerzna. Pozyskano z Kuratorium Oświaty w Szczecinie kwotę 19 156 złotych na realizację programu "Z szermierką za pan brat". Odbyły się letnie sportowe obozy w Człuchowie. Część kosztów obozu pokryło Ministerstwo Sportu w Warszawie. Dużą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu sekcji odgrywa Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, który co roku wspiera działalność Klubu w tym zakresie poprzez dotacje.

 • koszykówki (do 2007r.)
 • tenisa stołowego (do 2007r.)
 • karate (do 2005r.)

UKS "Herkules" oprócz działalności szkoleniowej i rekreacyjnej prowadzi także działania propagujące sport, organizując cykliczne imprezy sportowe. Do takich należą:

 • Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
 • Świąteczny Turniej Pływania
 • Gminny Turniej Gier i Zabaw dla dzieci klas I-III "Biały Miś"

Turniej Białego Misia, ma na celu integrację uczniów klas I-III z całej gminy. Imprezę objął swoim patronatem burmistrz miasta. W turnieju co roku bierze udział prawie 500 uczniów z całej gminy, tj. z Wrzosowa, Jarszewa, Górek Pomorskich, Kamienia Pomorskiego.

 • Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego
 • Wiosenny Turniej Pływania
 • Nasz Klub skupia 55 członków- uczniów SP nr 2 w Kamieniu Pomorskim i Gimnazjum Publicznego w Kamieniu Pomorskim.

W swojej działalności pozyskujemy wielu sponsorów, dzięki którym możemy organizować cykliczne imprezy sportowe. Przystępujemy również do konkursów poza gminę Kamień Pomorski na pozyskanie środków finansowych na realizację naszych zadań statutowych. Uczniowie, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia mają możliwość wyjazdu na turnieje do różnych miejsc województwa i Polski, gdzie biorą udział w zawodach sportowych oraz mają możliwość zwiedzania różnych miejsc naszego kraju.

Złota Księga

"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego"

L. Tołstoj

50-lecie szkoły zapoczątkowało zapisy najlepszych uczniów - absolwentów w Złotej Księdze (średnia ocen powyżej 5,0 oraz wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia)

 

Zapisani w Złotej Księdze Szkoły

 1. 1999/2000
  • Karolina Turczyńska
  • Dagmara Buczek
  • Hubert Kołomański
  • Małgorzata Florkowska
  • Ewa Czerko
 2. 2000/2001
  • Justyna Wiewiórska
  • Karol Karpiński
 3. 2001/2002
  • Bartosz Wróblewski
 4. 2002/2003
  • Piotr Żelek
  • Monika Kozłowska
 5. 2003/2004
  • Mateusz Sito
  • Alan Kettner
 6. 2004/2005
  • Marek Majcher
  • Paulina Janowska
  • Łukasz Kaleta
 7. 2005/2006
  • Szymon Leśniak
  • Dominika Kaliciuk
  • Cyryl Karpiński
  • Karolina Chołodowska
 8. 2006/2007
  • Natalia Kopyłowska
  • Joanna Wilczyńska
  • Joanna Panek
  • Daria Barszczyk

Nasze osiągniecia - laureaci

Oni przynieśli chlubę naszej szkole

Dagmara Buczek - uczennica szkoły w latach 1992/2000. Finalistka wojewódzkiego konkursu "Mistrz Ortografii Ziemi Szczecińskiej". Zdobywczyni I miejsca w konkursie języka polskiego na szczeblu rejonu oraz III miejsca w konkursie "Czy znam życie i twórczość Juliusza Słowackiego".

Marek Majcher - uczeń szkoły w latach 1999/2005. Laureat III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, reprezentował szkołę w Rejonowym Konkursie Humanistycznym. Uzyskał bardzo dobry wynik w XIV edycji Europejskiego Konkursu "Kangur Matematyczny". W roku szkolnym 2003/2004 brał udział w międzygminnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i zajął I miejsce.

Natalia Kopyłowska - uczennica szkoły w latach 2001/2007. Wielokrotnie uczestniczyła w szkolnych, gminnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych. Była laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego z elementami historii i sztuki. W V Gminnym Konkursie Matematyczny o Tytuł Najlepszego Matematyka Gminy Kamień Pomorski zdobyła bardzo dobry wynik. To laureatka XVI Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Pałac Młodzieży w Szczecinie. Otrzymała wyróżnienia: w III Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym " Z poprawną polszczyzną na co dzień", w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci i Młodzieży na etapie krajowym "Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce", II miejsce w Konkursie Literackim dla Dzieci i Młodzieży województwa zachodniopomorskiego.

Jan Jęcz - uczeń szkoły w latach 2005/2008, obecnie szóstoklasista, godnie reprezentujący naszą placówkę nie tylko w województwie, ale i w Polsce. Od dwóch lat stypendysta Fundacji “Bank Dziecięcych Uśmiechów" przy Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, wspierającej rozwój wybitnie uzdolnionych dzieci. Od bieżącego roku szkolnego stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – przyjęty do programu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów humanistycznych.
Laureat ogólnopolskich konkursów: Alfik Humanistyczny oraz Omnibus. Zdobywca I i III miejsca w Polsce (w 2008 i 2007 r.) w konkursie “Z poprawną polszczyzną na co dzień", organizowanym w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Laureat pierwszych miejsc w Polsce w konkursach: języka polskiego “Panda"oraz olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego “Olimpus". Dwukrotny laureat wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z elementami Historii i Sztuki, zwolniony z obowiązkowych dla szóstoklasistów testów kompetencji. Zwycięzca XIV Konkursu Literackiego organizowanego przez Pałac Młodzieży w Szczecinie.
Jest nie tyko wzorowym uczniem, ale także bardzo dobrym sportowcem, reprezentantem szkoły w grach zespołowych i biegach. Wspaniały czytelnik i dziecięcy pisarz.

Nauczyciele i pracownicy administracji w roku jubileuszu

Nauczyciele i pracownicy szkoły

Od lewej: siedzą - Dorota Wilczyńska, Renata Brząkała, Grażyna Wasielewska, Mariola Wronkiewicz, Elżbieta Słowik, Bożena Sito, Wiesława Krawiec, Jolanta Koćwin, Katarzyna Pycka.

Od lewej: stoją - Iwona Kuliberda, Joanna Janicka, Ewa Saternus, Leszek Graj, Iwona Kondratowicz, Zdzisława Baran, Joanna Gołdyn, Aleksandra Kirowska, Elżbieta Galjon, Miłosz Krzyżanowski, Gabriela Ambroziak, Damian Ogonowski, Anna Szadkowska, s. Kinga - Róg Cecylia, Jolanta Mikuła, Elżbieta Gieroń, Stanisława Boruch

 

Dyrektor
 • Słowik Elżbieta - matematyka
Wicedyrektor
 • Sito Bożena - przyroda, wicedyrektor
Nauczyciele
 • Ambroziak Gabriela - bibliotekarz
 • Boruch Stanisława - prezes ZNP
 • Brząkała Renata - świetlica
 • Gieroń Elżbieta - przyroda
 • Gołdyn Joanna - j. angielski
 • Horoszkiewicz-Cioroch Maria - nauczanie zintegrowane
 • Janicka Joanna - świetlica
 • Kapcewicz Maria - technika, informatyka
 • Koćwin Jolanta - nauczanie zintegrowane
 • Kołodziejczyk-Woźniak Małgorzata - w-f
 • Krawiec Wiesława - nauczanie zintegrowane
 • Krzyżanowski Miłosz - w-f
 • Kuliberda Iwona - historia, religia
 • Lewicka Ewa - nauczanie zintegrowane
 • Mikuła Jolanta - matematyka
 • Ogonowski Damian - nauczanie zintegrowane
 • Pycka Katarzyna - pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
 • Róg Cecylia - religia
 • Saternus Ewa - j. polski
 • Szadkowska Anna - nauczanie zintegrowane
 • Warzbińska Iwona - j. polski
 • Wasielewska Grażyna - nauczanie zintegrowane
 • Wilczyńska Dorota - j. angielski
 • Wronkiewicz Mariola - nauczanie zintegrowane
 • Administracja i obsługa
 • Zdzisława Baran
 • Alicja Bąk
 • Elżbieta Borzymowska
 • Elżbieta Galjon
 • Leszek Graj
 • Halina Graj
 • Aleksandra Kirowska
 • Iwona Kondratowicz
 • Małgorzata Włodarczyk

Przyjaciele Szkoły

Wśród przyjaciół naszej szkoły znalazło się wiele firm, instytucji i osób prywatnych zawsze chętnie wspierających jej działalność:

 • Urząd Miejski W Kamieniu Pomorskim
 • Uzdrowisko Kamień Pomorski sp z o.o.
 • Apteka "Pastylka" - Henryka i Adam Kordal
 • Sklep Ertel Avans - Mariusz Tetela
 • Hurtwownia "AWA"- Anna i Wiesław Bienuń
 • M-Punkt Plus Gsm- Bogumiła i Jarek Lisiewicz
 • "Centrun Drewna Pankbud"- Waldemar Panek
 • "Foto-Roma" - Władysława Waszczuk-Słaby
 • "Hydro-Instal"- Sławomir Gałka
 • RTV- Waldemr Bagiński
 • "Składnica Złomu"- Marek Gawron
 • "Ciastkarnio-Piekarnia" - Wiesław Żelek
 • Centurm Ogrodnicze "Raj Ewy"- Ewa, Stanisław Kuziemko
 • "Auto Komis"- Mirosława i Zbigniew Chliszcz
 • Sklep"Adria" - Adriana Zielonka
 • "Myjnia-wulkanizacja"- Henryk Bysiak
 • Hurtownia - Jerzy Adamiak
 • Sklep "Groszek" Karolina Tarnowski
 • "Chata Polska"- Jolanta, Leszek Książek
 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego - Grażyna Zusel
 • Zakład Przerobu Kamienia Naturalnego - Janusz Wołczyk
 • Andrzej Jędrzejewski
 • Ciężąrowy Transport Usługowy Spedycja I Handel - Krzysztof Staśkiewicz
 • Poseł Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Konstanty Tomasz Oświęcimski
 • Hurtownia Mięsa "Alex"- Joanna Sałam
 • Bar Pycha - Teresa, Jerzy Kilarscy
 • Gabinet Weterynaryjny s.c. - Janusz Kopyłowski, Stanisław Stelmach, Andrzej Florkowski
 • Kwiaciarnia "Kolorowa" - Zofia Gbór
 • Blek... Dobrowolscy
 • Sklep Meblowy "Heban"- Piskulscy
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sj - Izabela, Zbigniew Grabowscy
 • Hurtownia Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej - Jan Glok
 • Koło Łowieckie "Jeleń"
 • P.H.U. "Budex" sp.j. - J. Siemaszko, P. Adamowicz, J. Dąbrowski
 • Firma Lenkkowscy s.c Hotel Restauracja "Pod Muzami" - Mirosława Licznerska, Arkadiusz Lenkowski
 • Sklep Nocny - Jerzy, Robet Ryterscy
 • Sklep Rolny - Janczak
 • Bożena Szpakowska
 • Firma Lemiesz - Dorota Orszulak
 • Biuro Rachunkowe - Henryk Grzybowski
 • Firma Handlowa – Kamila Toda- Konwisarz
 • Sklep "Petrus" – Krzysztof Termanowski
 • Handel Art. Przymysłowymi "Perfekt" – Piotr Rajnerowicz
 • Motiw s.c. Zespół Usług Projektowych I Inwestycyjnych – Tomasz Chudyk, Witold Pańczak
 • Skala - sprzedaż, montaż okien
 • P.P.H. "Margot"- Mariusz Chołodowski
 • Usługi Zegarmistrzowskie - Andrzej Mioduchowski
 • Pizzeria-spageteria "Pick"
 • Sklep Warzywny - Marlena, Marek Florianowicz
 • Małgorzata Plewa
 • Edyta, Dariusz Kokolus
 • Sklep Meblowy "System"- Ewa, Krzysztof Dobrowolscy