Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

Logowanie do dziennika elektronicznego Librus.

Procedura logowania się została podzielona na kilka etapów. Poniżej przedstawiamy instrukcję, jak uzyskać dostęp do danych na kontach rodzica oraz dziecka.

Klikając w pozycję menu Informator => Dziennik elektroniczny, lub w widoczny w prawej części strony frontowej obrazek Dziennik elektroniczny zostaniemy przeniesieni na stronę logowania do dziennika elektronicznego dostarczanego przez firmę Librus.

librus 001

Klikamy w przycisk Zaloguj.

librus 002

W rozwiniętym menu zaznaczamy opcję Zapamiętaj mój wybór i wciskamy przycisk Rodzic lub uczeń (patrz - strzałka na powyższym obrazku).

librus 01

Klikamy w przycisk Librus SYNERGIA (patrz - strzałka na powyższym obrazku). 

librus 02

Klikamy w przycisk menu Zaloguj (patrz - strzałka na powyzszym obrazku). Otworzy się okno logowania, w którym należy podać dane dostępowe, zgodnie z otrzymanymi ze szkoły danymi

librus 03

Wpisujemy swój login, hasło i klikamy w przycisk Zaloguj