Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

Z kart historii:

Według posiadanej i uzyskanej dokumentacji Szkoła Podstawowa nr 2 istnieje od października 1957 roku. Budynek mieścił się przy ul. M. Konopnickiej 19.
Szkoła posiadała 12 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, gabinet lekarsko-dentystyczny, zaplecze kuchenne oraz mieszkanie służbowe, które do kwietnia 1981 r. zajmowali kolejni dyrektorzy.
Patronem szkoły był Gen. Karol Świerczewski "Walter". Od kilkunastu lat szkoła nie ma patrona.
1 września 1996 r. uczniowie SP nr2 rozpoczęli naukę w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Wolińskiej 9, w którym dzieci uczą się do dnia dzisiejszego.

/opracowano na podstawie broszurki, której autorem jest Jan Perdziak, wydanej z okazji XXX - lecia szkoły/.

Szkoła dziś:

Od 27 maja 2011r. patronem szkoły jest Leonid Teliga.

Więcej informacji o Patronie szkoły mozna się dowiedzieć na Nowej Stronie Żeglarstwa.

Szkoła Podstawowa nr 2 liczy obecnie 421 uczniów, 16 oddziałów i 27 nauczycieli.
W skład obwodu wchodzą miejscowości: Rzewnowo, Rzewnówko, Buniewice, Chrząszczewo, Żółcino, Grabowo, Chrząstowo, Strzeżewo, Strzeżewko, Trzebieszewo, Borucin, Grębowo, Świniec i Mokrawica.
194 uczniów dojeżdża do szkoły lub jest dowożonych.
Posiadamy 15 sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe, gabinet higienistki, bibliotekę z czytelnią, świetlicę/czynną od godz. 7:45 do godz. 15:00/, sklepik i dwie małe sale gimnastyczne

Posiadamy:

15 sal lekcyjnych

dwie klasy "zerowe"

dwie pracownie komputerowe

gabinet higienistki

bibliotekę z czytelnią

świetlicę /czynną od godz. 7:00 do godz. 16:00/

dwie małe sale gimnastyczne

sklepik

 

 

statua