Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

Europejski Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających "Unplugged" zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów "Unplugged" opracowany został w ramach programu Unii Europejskiej -Drug Abuse Prevention (EU DAP), finansowanego przez Komisję Europejską. Jest to program rekomendowany rzez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Zajęcia w ramach programu przeprowadzono w minionym roku szkolnym pod kierunkiem psychologa szkolnego, który wcześniej uczestniczył w certyfikowanym szkoleniu realizatorów programu w Fundacji Pozytywnej Profilaktyki w Szczecinie.
"UNPLUGGED" jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.
Celem programu jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki). Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy szczególnie istotnych w okresie adolescencji problemów takich, jak:

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Opinie uczniów klasy naszej szkoły nt programu profilaktycznego Unplugged po jego realizacji.

 • przyda mi się na pewno ta wiedza,
 • dowiedziałam się co z człowiekiem robią środki psychoaktywne,
 • najbardziej doceniam wszystkie starania pana psychologa,
 • najbardziej podobało mi się wyrażanie siebie,
 • zajęcia były super, dużo się na nich nauczyłem,
 • przyda mi się bycie asertywnym, pan nauczył jak takim być,
 • pozdrawiam i życzę dużo uleczonych dzieci,
 • życzę panu żeby się pan nigdy nie poddawał. Ja na zajęciach zbyt wiele się nie dowiedziałam. Ale mam nadzieję, że nie popełnię błędu i nie zacznę palić,
 • chciałbym udoskonalić u siebie odwagę,
 • najbardziej mi się podobało uczciwość i pomaganie,
 • było fajnie, dziękuję za lekcje,
 • bardzo fajne zajęcia, bardzo możliwe że będę chodziła do pana na karate,
 • dziękuję że pan wszystko wyjaśnił,
 • najbardziej doceniam starania pana na zajęciach,
 • w przyszłości chcę osiągnąć wesołą rodzinę, fajną pracę, szczęście, zdać szkołę,
 • sięgając po substancje psychoaktywne mogę zniszczyć sobie zdrowie i będę miała problemy z wykonywaniem różnych czynności,
 • mój cel długofalowy - bycie żołnierzem,
 • w przyszłości chcę mieć firmę kurierską,
 • chciałbym być aktorem albo założyć własny zespół rockowy,
 • dużo się nauczyłem, co one (środki psychoaktywne) powodują z organizmem człowieka,
 • teraz wiem jak bardzo są okropne narkotyki, papierosy, itp.,
 • chcę być youtuberem, chce mieć 100 subskrypcji,
 • alkohol to zło, można narazić swoje życie,
 • ten program pomógł mi mieć silną wolę,
 • ja w swoim życiu chcę osiągnąć wiedzę, mądrość i najważniejsze – miłość,
 • chcę zacząć pomagać ludziom,
 • w przyszłości chcę osiągnąć dużo nagród, sławę, wylecieć do Stanów, zostać modelką/aktorką
 • nie mam zamiaru palić ani nic pić
 • chcę ciężko pracować, wierzyć w siebie, nigdy się nie poddawać,
 • chcę założyć własną klinikę, pomagać dzieciom z fobią społeczną, prowadzić terapię dla dzieci i dorosłych,
 • w przyszłości chcę iść na studia wojskowe i wyjechać do USA,
 • na tym programie dowiedziałem się dużo rzeczy, jak być asertywnym,
 • substancje psychoaktywne nie mogą mi w niczym pomóc,
 • nauczyłem się co one(substancje psychoaktywne) robią z moim organizmem, mogą mi zniszczyć karierę,
 • czy substancje psychoaktywne mogłyby mi pomóc ? Nie, ponieważ mogę wpaść w uzależnienie...

 Andrzej Jędrzejewski