Projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim „SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOWI” służy adaptacji dzieci 6-letnich w naszej szkole w związku z obniżeniem wieku szkolnego oraz stworzeniem najlepszych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju.

CELE OGÓLNE:

  • Tworzenie warunków do łagodnego przejścia miedzy...

Statut Szkoły (1,4 MB, PDF)

UWAGA! - Plik w formacie .pdf można otworzyć w programie Edge, dla starszych wersji systemu Windows należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.

Informacja dla Rodziców o zapisach do klasy pierwszej.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim zwraca się z prośbą o dokonanie zapisów dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 z obwodu szkoły. Zapisów dokonuje się na podstawie aktu urodzenia dziecka.

Prosi się również o pesel dziecka. Zapisy w sekretariacie...