Szkoła Podstawowa nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim